Nadal rośnie eksport przemysłu motoryzacyjnego, choć wolniej

    W lipcu eksport wyrobów branży motoryzacyjnej miał wartość 1,48 mld euro, czyli był wyższy o 4,1 proc. w porównaniu do lipca 2010 r., a w okresie siedmiu pierwszych miesięcy 11,75 mld euro, czyli w porównaniu z tym samym okresem ub.r. był większy o 14,5 proc.

    – Choć pierwszy miesiąc drugiego półrocza br. nie przyniósł zmiany tendencji wzrostowej eksportu, to jednak jego dynamika z miesiąca na miesiąc słabnie – ocenia Rafał Orłowski z portalu AutomotiveSuppliers.pl, w oparciu o dane GUS. Lipcowy eksport wykazał najmniejszy wzrost w tym roku.

    W lipcu na trzy główne grupy: samochody osobowe i towarowo-osobowe, części i akcesoria oraz silniki wysokoprężne przypadło 83,7 proc. całego eksportu branży, o 0,4 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Za granicę sprzedano samochody o wartości 614,8 mln euro, czyli o 5,5 proc. mniej niż rok wcześniej, a ich udział w łącznej wartości eksportu branży zmalał o 4 pkt. proc. – do 39,3 proc. Eksport części i akcesoriów w lipcu br. miał wartość 455,3 mln euro, o 1,8 proc. więcej niż w rok wcześniej, a z kolei silników wysokoprężnych 200,7 mln euro, aż o 66,4 proc. więcej niż w lipcu 2010 r.

    wnp.pl