Nowy portal internetowy Solid Edge

  Nowy portal, działający w oparciu o Strategiczny System Zarządzania Częściami CADENAS, umożliwia szybką konfigurację precyzyjnie modelowanych komercyjnie dostępnych produktów w natywnym formacie 3D Solid Edge.

  Siemens PLM Software, jednostka organizacyjna Siemens Industry Automation Division i czołowy światowy dostawca oprogramowania oraz usług z zakresu zarządzania cyklem życia produktów (PLM), wprowadza nowy portal internetowy z katalogami dostawców części zgodnymi ze standardem oprogramowania Solid Edge, w tym z jego najnowszą wersją Solid Edge ST4. Portal umożliwia dostęp do ogromnej bazy oferowanych komercyjnie komponentów i złożeń w natywnym formacie 3D Solid Edge. Dzięki wyeliminowaniu czasochłonnego ręcznego modelowania części zakupionych od dostawców lub oferowanych w katalogach nowy portal, uruchomiony we współpracy z firmą CADENAS GmbH, pozwala użytkownikom Solid Edge znacznie podnieść wydajność projektowania produktów i ich jakość oraz skrócić czas od opracowania produktu do jego wprowadzenia na rynek.

  – Uruchomienie tego portalu oznacza dla użytkowników Solid Edge dostęp do milionów oferowanych komercyjnie komponentów, które mogą wykorzystać w projektowanych przez siebie produktach bez konieczności dodatkowego modelowania i czasochłonnego zapoznawania się z konfiguracjami oferowanymi przez dostawców czy wyszukiwania numerów części – powiedział John Fox, wiceprezes ds. marketingu Velocity Series w Siemens PLM Software. – Oprócz oczywistego zwiększenia wydajności pracy i integralności projektów nasi klienci mogą także sprawdzić, czy części, które zamierzają umieścić w swoich produktach są dostępne i czy mają atest producenta. W ten sposób użytkownicy Solid Edge ograniczają ewentualne opóźnienia w produkcji i zwiększają szansę na wyprzedzenie konkurencji w dotarciu na rynek.

  Sprawdzony system zarządzania częściami

  Nowo uruchomiony portal internetowy udostępnia użytkownikom specjalną wersję systemu zarządzania katalogami części w 3D, dostosowaną do Solid Edge i opracowaną przez firmę CADENAS, czołowego producenta oprogramowania do obsługi strategicznego zarządzania częściami i elektronicznych katalogów produktów. W systemie użytkownicy Solid Edge mogą szybko wyszukać i ponownie użyć komercyjnie oferowane części oraz kontrolować ich wykorzystanie. System oferuje kilka metod wyszukiwania, możliwość sprawdzenia czy skonfigurowane części zostały już wcześniej pobrane oraz kontrolę i ograniczenie dostępu do katalogów tylko dla użytkowników zalogowanych do danego projektu.

  Portal internetowy nie zawiera gotowych modeli, ponieważ każdy natywny model 3D Solid Edge powstaje na zamówienie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do ogromnego zasobu części – takich jak zawory, siłowniki, łożyska itp. – a system automatycznie konfiguruje tylko możliwe wymiary produktu, opcje i cechy, które można zamówić u producenta. W systemie zapisano ponad 300 katalogów, a każdy katalog pozwala na skonfigurowanie milionów komponentów. W zamian za opłatę wnoszoną na rzecz firm reprezentowanych na solidedge.partcommunity.com CADENAS może dostarczać modele użytkownikom Solid Edge bezpłatnie i bez naruszania praw autorskich. Użytkownicy mogą przeszukiwać katalogi według numeru dostawcy lub części. Jeszcze przed końcem bieżącego roku wprowadzona zostanie możliwość wyszukiwania części na podstawie wymiarów geometrycznych. Jest to szczególnie przydatna funkcja, kiedy znany jest kształt części, ale nie wiadomo, jaka firma ją produkuje.

  Po wybraniu elementu lub złożenia kompletny pakiet informacji i danych geometrycznych można przesłać na adres e-mail lub pobrać do katalogu na komputerze użytkownika albo nawet bezpośrednio do Solid Edge. Oprócz dokładnego modelu 3D Solid Edge – z pełnym drzewem funkcji oraz zdefiniowanymi wszystkimi interfejsami koniecznymi do łatwego wymodelowania elementów łączących – użytkownik może także otrzymać szczegółową specyfikację produktu w formacie elektronicznym oraz dwuwymiarowe rysunki standardowych części do wykorzystania w rysunkach inżynieryjnych. Standardowe komponenty są atestowane przez poszczególnych producentów pod względem dokładności konfiguracji geometrycznych i numerów części, co gwarantuje właściwą formę, dopasowanie i funkcjonowanie w finalnym projekcie produktu w Solid Edge. W ten sposób czas projektowania złożenia zostaje znacznie skrócony, a użytkownik może tworzyć bardziej realistyczne złożenia i dokładne wykazy części bez dodatkowego nakładu pracy.

  W celu ochrony inwestycji użytkowników pracujących z wcześniejszymi wersjami Solid Edge Siemens PLM Software i CADENAS zadbały o to, aby modele utworzone za pośrednictwem nowego portalu były dostępne także dla użytkowników Solid Edge od wersji 17 wzwyż. Ponadto klienci modernizujący oprogramowanie do wersji Solid Edge ST4 mogą korzystać z linka do portalu umieszczonego na głównym ekranie Solid Edge.

  Nowy portal Solid Edge z częściami oferowanymi przez dostawców jest już dostępny pod adresem solidedge.partcommunity.com.