Nagrzewnice elektryczne VLEx do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, Ex teraz również w klasie temperaturowej T4

Nagrzewnice powietrza VLEx w wykonaniu przeciwwybuchowym polecamy do stosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów i par cieczy palnych grupy wybuchowości: IIA, IIB, IIC i klasie temperaturowej T4. Służą one do ogrzewania pomieszczeń zakwalifikowanych do strefy 1 i 2 .

Nagrzewnice mogą być stosowane w obiektach o charakterze przemysłowym takich jak:

 • rafinerie ropy naftowej,
 • platformy wiertnicze,
 • zakłady chemiczne,
 • akumulatorownie,
 • lakiernie,
 • magazyny wyrobów chemicznych,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • statki  itp.

Nagrzewnice VLEx przystosowane są do instalacji w środowiskach agresywnych, są odporne na warunki morskie i przybrzeżne. Muszą być trwale zamocowane do konstrukcji stałej i nie można ich używać jako urządzenia przenośnego.
Nagrzewnice  zbudowane są z obudowy ze stali nierdzewnej AISI 316L, kasety przyłączeniowej z aluminium odlewanego ciśnieniowo (IP66) oraz elementów grzejnych ze stali nierdzewnej AISI 316L. Silnik w wykonaniu przeciwwybuchowym wraz z wirnikiem posiadają stopień ochrony IP 55. Nagrzewnice opcjonalnie mogą być wyposażone w zabudowany termostat, wyłącznik itp.

Wszystkie nagrzewnice posiadają zabezpieczenie termiczne z ręcznym resetem, zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika oraz dławice kablowe i uchwyty montażowe.
Nagrzewnica posiada regulowane żaluzje, dzięki którym możemy ukierunkować strumień przepływającego powietrza.

Podstawowe dane techniczne:

 • Certyfikaty: zgodność z dyrektywą ATEX, IEC, DNV, Ex db eb IIC T3 Gb , Ex db eb [ia]  IIC T3 Gb
 • Napięcie znamionowe: 3x400V AC 50Hz
 • Moc: od 3kW do 17,7kW
 • Klasa temperaturowa: T4
 • Wbudowany termostat: opcja na zamówienie
 • Montaż:  trwale do konstrukcji stałej
 • Materiał obudowy: stal nierdzewna AISI 316L
 • Zabezpieczenie przed przegrzaniem plus reset ręczny
 • Zakres temperatury pracy nagrzewnicy od -25oC do +50oC
 • Stopień ochrony nagrzewnicy i kasety przyłączeniowej IP66, silnika IP55
 • Maksymalny przepływ powietrza  od 1150m3/h do 4800m3/h w zależności od modelu

W ofercie dostępne również nagrzewnice VLEx w klasie temperaturowej T3 o mocach od 3,5kW do 35kW.

Tom-El Grzejniki przemysłowe
www.tom-el.com.pl
www.grzejniki-przemyslowe.com.pl