Najlepsi studenci o materiałach przyszłości

  Postęp wpisany jest niemal w każdą dziedzinę życia. Szczególnie widoczne jest to przez coraz powszechniej stosowane nowoczesne, niezwykle wytrzymałe i ultralekkie konstrukcje wykonane z kompozytów. O tym, że kompozyty to materiał przyszłości doskonale zdają sobie sprawę także studenci. Wielu z nich, nie bojąc się wyzwań związanych ze zgłębianiem dziedzin dotąd mało odkrytych, w swoich pracach podjęło właśnie tematykę materiałów kompozytowych. To do nich adresowana jest kolejna edycja Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową z zakresu materiałów kompozytowych, organizowanego przez Targi w Krakowie przy okazji jedynych w Polsce Targów Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®.

  Podstawowym celem konkursu jest zwrócenie uwagi środowiska akademickiego na praktyczne wykorzystanie wyników prac absolwentów w kontekście rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych zakładów produkcyjnych. Równocześnie konkurs pomoże powiązać rozwój naukowy i zawodowy najzdolniejszych absolwentów uczelni technicznych z dynamicznie rozwijającą się branżą kompozytów.

  Mogą w nim uczestniczyć absolwenci wydziałów chemicznych, mechanicznych, technologii i inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej i inżynierii środowiska politechnik i uniwersytetów w Polsce, którzy w terminie przewidzianym regulaminem studiów, w roku ogłoszenia bieżącej edycji Konkursu uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.

  Prace na konkurs mogą zgłaszać sami autorzy lub – za ich zgodą – rady wydziałów, promotorzy i opiekunowie prac do 20 października 2013 roku. Zgłoszenia przyjmowane będą zarówno drogą elektroniczną: e-mail: kompozyty@targi.krakow.pl, jak również pocztową na adres: Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Centralna 41a, 31-586 Kraków.

  Fundatorem nagród w konkursie będą firmy: MAGNUM VENUS POLSKA oraz  POLYTOR Sp. z o.o. – wystawcy tegorocznej, 4. edycji Targów KOMPOZYT-EXPO®–  która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 listopada 2013r.

  Więcej informacji na stronie www.kompozyty.krakow.pl