Najważniejsza jest interpretacja zmierzonego sygnału

  Podstawowy problem występujący w diagnostyce maszyn i urządzeń jest związany z interpretacją zmierzonego sygnału. Dotyczy to zarówno wartości ogólnej poziomu drgań jak i wartości amplitudy drgań po transformacie Fouriera (FFT).

  Dlatego w diagnostyce prowadzonej systematycznie należy dążyć do opracowania normatywów drgań dla poszczególnych grup maszyn i urządzeń.

  Normatyw taki powinien określać dopuszczalny (ostrzegawczy, alarmowy) poziom wartości ogólnej drgań jak i piku amplitudy dla określonych pasm częstotliwości.

  Opracowanie normatywu wymaga odpowiednich przyrządów oraz doświadczenia. Prema od 15 lat zajmuje się diagnostyką, oraz wdrażaniem systemów diagnostycznych oraz opracowywaniem normatywów.

  Proponowany przez Prema outsourcing usług diagnostycznych pozwala na obniżenie kosztów z nią związanych.  Nie potrzeba kupować drogich urządzeń, nie potrzeba stwarzać nowego stanowiska pracy. Natomiast po dłuższym okresie czasu jest możliwe przeprowadzenie analizy ekonomicznej jaki sposób diagnostyki jest opłacalny (własne służby czy outsourcing).

  Bardzo istotną sprawą usług diagnostycznych są raporty z pomiarów. Powinny one być czytelne i jednoznaczne dla zleceniodawcy, który nie musi znać się na diagnostyce.

  Bardzo często złe doświadczenia związane z diagnostyką prowadzoną przez niekompetentne firmy powoduje nieufność.

  Prawidłowa diagnostyka prowadzona przez Prema Certyfikowanego Partnera SKF ds. Utrzymania Ruchu  gwarantuje dłuższy czas eksploatacji – skraca czas postoju.

  Autor: Mgr inż. Marek Tarnowski, Kierownika Działu Technicznego Prema