Najważniejsze parametry techniczne

Paweł Tudoran, Key Account Manager w firmie OMNI3D

Obecnie najbardziej popularna jest technologia FFF (zwana inaczej FDM – Fused Deposition Modeling). Na jakie parametry techniczne należy zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że urządzenie spełni wszystkie warunki kwalifikujące je jako sprzęt o charakterze przemysłowym w tej technologii?

  • Aby drukować wytrzymałe modele z takich materiałów jak ABS, drukarka musi utrzymywać stałą temperaturę środowiska wydruku, co wiąże się z koniecznością posiadania zamkniętej i grzanej komory.
  • Druk dużych modeli lub wielu mniejszych jednocześnie wymaga dużego pola roboczego.
  • Aby wytworzyć skomplikowane modele w technologii FFF, niezbędne jest zastosowanie materiału podporowego, co umożliwiają dwa ekstrudery.
  • Jeśli chcemy realizować precyzyjne wydruki, drukarka poza zamkniętą i grzaną komorą musi być wykonana z komponentów, które mogą pracować przy wysokich temperaturach.
  • W celu zapewnienia największej efektywności drukarka powinna być przystosowana do samodzielnej pracy, także w nocy czy w czasie weekendu. Należy więc zwrócić uwagę na możliwość załadowania większej ilości filamentu czy na opcję kontroli przepływu materiału do druku.

Urządzenie przemysłowe powinno także mieć automatyczną kalibrację platformy oraz spełniać wymogi dyrektywy maszynowej.