Największa w Polsce elektrociepłownia gazowa ruszy w 2014 r.

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i Tauron Polska Energia oraz ich spółki zależne: PGNiG Energia i Elektrownia Stalowa Wola podpisały 7 maja w Katowicach umowę związaną z budową oraz eksploatacją zasilanej gazem ziemnym elektrociepłowni z blokiem gazowo-parowym. Nowa elektrownia w Stalowej Woli to największa w Polsce inwestycja energetyczna wykorzystująca gaz jako paliwo.

  – To przełomowy moment dla PGNiG SA. Budowa elektrociepłowni i udział w tym przedsięwzięciu PGNiG Energia to solidna podstawa do budowy segmentu elektroenergetyki GK PGNiG, a w konsekwencji przekształcenie Grupy w zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne – mówi Michał Szubski, prezes zarządu PGNiG.

  Nowa instalacja będzie produkować zarówno energię elektryczną, jak i ciepło, co pozwoli uzyskać duże oszczędności. Gorąca woda będzie wykorzystywana na potrzeby komunalne Stalowej Woli i Nisko. Natomiast parę technologiczną będą użytkować pobliskie zakłady przemysłowe. Moc elektryczna nowego bloku wyniesie 400 MWe, a moc cieplna 265 MWt. Planowana roczna produkcja energii wyniesie ok. 3,1 TWh, a ciepła 1,8 PJ. Rocznie blok będzie zużywał ok. 550 mln metrów sześciennych gazu.

  Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli zastąpi istniejące instalacje energetyczne wykorzystujące węgiel jako paliwo. Zmiana paliwa pozwoli na znaczną redukcję emisji tlenków siarki oraz pyłów, ponieważ spalanie gazu ziemnego praktycznie nie generuje takich zanieczyszczeń. Odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne turbiny gazowej zapewnią przestrzeganie progów emisji tlenków azotu. Niska emisyjność paliwa gazowego będzie premiowana przez Europejski System Handlu Emisjami. W ramach tego systemu elektrociepłownie gazowo-parowe ponoszą niższe jednostkowe koszty zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

  Uruchomienie elektrociepłowni nastąpi w połowie 2014 roku. Jeszcze w tym roku przewiduje się zawarcie umów na przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i sieci gazowej. Natomiast wybór Generalnego Wykonawcy oraz uzyskanie niezbędnych koncesji i zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę, ma nastąpić w połowie 2011 roku.

  Zgodnie z umową projekt bloku w Stalowej Woli ma być finansowany w formule project finance. Budżet szacunkowy tego przedsięwzięcia to około 1,9 mld zł. Intencją udziałowców jest pozyskanie finansowania zewnętrznego w wysokości minimum 50 proc. wartości inwestycji. Realizacją projektu zajmie się powołana do tego celu spółka celowa EC Stalowa Wola, która będzie odpowiedzialna za budowę i późniejszą eksploatację nowego bloku. Obecnie 100 proc. akcji spółki objęła Elektrownia Stalowa Wola. Docelowo, po uzyskaniu wymaganej zgody Prezesa UOKiK, na PGNiG Energia oraz Elektrownię Stalowa Wola przypadać będzie po 50 proc. akcji nowego podmiotu.