NEXT AIR BIOTREAT – czyste rozwiązania technologiczne do usuwania emisji LZO

  Fot. NEXT AIR BIOTREAT

  Rozwiązania VOCUS® i BONCUS®, rozwinięte i opracowane w ramach projektu NEXT AIR BIOTREAT, pomogą UE rozwiązać problem emisji lotnych związków organicznych (LZO).

  Emisje LZO (lotnych związków organicznych) do środowiska wpływają na otaczające nas powietrze, glebę i wodę stwarzając potencjalne zagrożenia dla zdrowia człowieka, w tym wystąpienia chorób układu oddechowego. Niektóre LZO są klasyfikowane nawet jako mutagenne lub działające toksycznie na rozrodczość i szkodliwie na płód. Dlatego też uporanie się z problemem LZO, które pochodzą między innymi z emisji zanieczyszczeń przez pojazdy, spalania paliw oraz stosowania rozpuszczalników na użytek domowy i przemysłowy, to istotne wyzwanie dla UE i europejskich przedsiębiorstw. Zespół projektu NEXT AIR BIOTREAT już niemal od czterech lat zajmuje się tym wyzwaniem, z powodzeniem rozwijając i opracowując rozwiązania, które wykorzystują czyste i naturalne procesy do usuwania emisji LZO z powietrza.

  Rozwijanie i poszerzanie zastosowań technologii VOCUS®

  Jednym z głównych osiągnięć zespołu jest optymalizacja technologii VOCUS® – złoża biologicznie zraszanego do usuwania rozpuszczalników w sektorze fleksograficznym. To osiągnięcie oznacza, że technologia VOCUS® – już dostępna na rynku – cieszyć się będzie jeszcze większym zainteresowaniem. Koordynatorka projektu, profesor Carmen Gabaldon z Uniwersytetu w Walencji, zauważa: „Kilka przedsiębiorstw fleksograficznych z UE (Holandia, Belgia, Niemcy i Portugalia) zdecydowało się usuwać LZO za pomocą tego inteligentnego i przyjaznego środowisku rozwiązania, aby spełnić wymagania unijnej dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych. Przedsiębiorstwa te korzystają z obniżenia kosztów kontroli zanieczyszczenia powietrza w porównaniu do tych, które nadal stosują regeneracyjne utleniacze termiczne (RTO) do niszczenia LZO. Jednocześnie zmniejszają swoje oddziaływanie na środowisko”.

  Technologia VOCUS® okazała się na tyle skuteczna, że naukowcy z projektu NEXT AIR BIOTREAT postanowili zbadać, czy mogłaby posłużyć nie tylko do usuwania rozpuszczalników, ale także emisji styrenu. Wyniki są obiecujące i teraz zespół przygotowuje proces wdrożenia inżynieryjnego na potrzeby rzeczywistego rozwiązania. Profesor Gabaldon dodaje: „W przypadku powodzenia będzie to pierwsze w UE, przemysłowe zastosowanie do usuwania emisji styrenu za pomocą złoża biologiczne zraszanego i otwarta możliwość do poszerzania jego zastosowania w sektorze chemicznym”.

  Zespół pochłonięty jest obecnie całkowicie pracami inżynieryjno-wdrożeniowymi technologii VOCUS® na potrzeby usuwania emisji styrenu. Prace są prowadzone w siedzibie partnera projektu Exel Composites w Belgii.

  Technologia BONCUS®: zmiana paradygmatów w kontroli zanieczyszczenia powietrza

  Kolejną imponującą „premierą” zespołu jest opracowanie nowej biotechnologii do usuwania emisji rozpuszczalników dla sektora fleksograficznego na potrzeby przedsiębiorstw zużywających ponad 100 ton rozpuszczalników rocznie. Weryfikacja poprawności projektu tej innowacyjnej technologii, o nazwie BONCUS® (zgłoszonej do opatentowania), została potwierdzona, a zespół twierdzi, że wyniki są „niezwykle ekscytujące”. Zdaniem profesor Gabaldon, BONCUS® zmieni paradygmaty w kontroli zanieczyszczenia powietrza: „Po raz pierwszy przedsiębiorstwa będą w stanie oczyszczać gazy odlotowe i jednocześnie przetwarzać je na bioenergię. Istnieje duża szansa na przekształcenie tego procesu w BAT (najlepszą dostępną technologię) do rozwiązywania problemów emisji do powietrza w sektorze fleksograficznym”.

  Partnerzy projektu zaangażowani w badania nad BONCUS® – PAS Solutions z Holandii i Uniwersytet w Walencji z Hiszpanii – koncentrują obecnie swoje wysiłki na uprzemysławianiu i wprowadzaniu technologii na rynek oraz jej aktywnym promowaniu wśród potencjalnych użytkowników końcowych za pośrednictwem całego unijnego sektora fleksograficznego.

  Kolejne kroki

  Aby zadbać o kontynuowanie prac nad BONCUS®, po zakończeniu zaplanowanej na wrzesień realizacji projektu NEXT AIR BIOTREAT, przygotowany został projekt TRAINONSEC, również dofinansowany ze środków 7PR. W ramach projektu szkolenie przechodzi czterech naukowców na wczesnym etapie kariery, którzy mają zająć się pozostałymi wyzwaniami związanymi z technologią BONCUS® – między innymi obniżeniem kosztów inwestycji i zwiększeniem atrakcyjności dla przedsiębiorstw emitujących LZO do powietrza z zamiarem przyspieszenia penetracji rynku.

  Więcej informacji:

  NEXT AIR BIOTREAT

  http://www.nextairbiotreat.eu/

  Źródło: Na podstawie wywiadu z profesor Carmen Gabaldon z Uniwersytetu w Walencji. CORDIS