NFOŚiGW daje pieniądze firmom ciepłowniczym

  Od 3 lutego 2014 trwa nabór wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

  Wnioski w konkursie mogą składać zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. Nabór wniosków potrwa do 7 kwietnia 2014r.

  Głównym celem programu PL04 (2014) jest maksymalizacja redukcji emisji CO2.

  – Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji oraz wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy. Na dotację nie mogą natomiast liczyć instalacje współspalania oraz instalacje zastępcze – wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

  W ramach programu do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln zł.

  Jak wyjaśnia NFOŚiGW, obecny konkurs jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorstw i ma na celu głównie modernizację i wymianę źródeł ciepła. Nie obejmuje żadnych projektów termomodernizacyjnych dotyczących budynków.