Powstał nowy potentat – Mitsubishi Hitachi Power Systems

    Dwa japońskie koncerny – Mitsubishi oraz Hitachi – zawiązały joint venture, w którym skupiły swoje dywizje biznesowe związane z energetyką konwencjonalną. Powstanie Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) to istotna zmiana układu sił na europejskim rynku budownictwa energetycznego, także w Polsce.

    Decyzje o zawiązaniu joint venture podjęto w 2012 r., a w ostatnich dniach rozpoczęło ono działalność operacyjną. MHPS – w którym Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. ma 65 proc., a Hitachi, Ltd. 35 proc. – obejmuje 58 spółek zależnych, w tym 9 w Japonii i 48 na innych rynkach.

    Joint venture – jak wskazało w komunikacie Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. – ma pozwolić na uzyskanie efektów synergii dzięki komplementarnej ofercie technologii i produktów, a przez to przyspieszyć globalną ekspansję spółki. MHPS stawia sobie za cel pozycję lidera na światowym rynku.

    Wśród spółek europejskich czołową pozycję zajmuje Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, czyli wcześniejsze Hitachi Power Europe GmbH – obecnie m.in. lider konsorcjum budującego dla Enei blok 1075 MW w Kozienicach.

    Dyrektorem generalnym zatrudniającej ok. 2 tys. pracowników firmy z siedzibą w niemieckim Duisburgu został Rainer Kiechl. We władzach spółki znalazł się także znany w aktywności w Polsce Matthias Jochem, który objął stanowisko dyrektora ds. sprzedaży. Kapitał Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH wynosi 154 mln euro.