NMG – AF2000R Rejestrator i koncentrator danych

AF2000R służy do zbierania i rejestrowania danych z dowolnych liczników impulsowych oraz urządzeń z rejestrem MODBUS RTU (RS-485). Rejestrowane mogą być również zdarzenia z czujników podłączonych do wejść dwustanowych. Urządzenie umożliwia także sterowanie stanem wbudowanych wyjść przekaźnikowych. Konfiguracja urządzenia odbywa się za pomocą przejrzystego interfejsu z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej (WWW).

Cechy AF2000R:

 • praca w sieci Ethernet, WLAN lub GSM,
 • nieulotna pamięć odczytów,
 • konfigurowalne interwały zbierania danych,
 • pomiar wielkości fizycznych (np. temperatura, wilgotność),
 • podgląd online stanu liczników, czujników i stanów wejść dwustanowych,
 • możliwość zdefiniowania sterowania wyjściami przekaźnikowymi (np. strażnik mocy, alarmowanie sygnalizatorami),
 • definiowanie i zatrzaskiwanie okresów rozliczeniowych,
 • eksport danych do xls (csv), xml,
 • alarmowanie poprzez e-mail lub SMS,
 • synchronizacja czasu przez NTP lub impulsem,
 • prawa dostępu dla użytkowników (podgląd danych, konfiguracja),
 • opcjonalna integracja z systemami SCADA lub z systemem ERCO. Net.

Zastosowania:

 • zbieranie danych o zużyciu mediów energetycznych lub technologicznych,
 • liczenie wyprodukowanych sztuk lub braków na liniach produkcyjnych,
 • kontrola czasu pracy i obciążenia maszyn,
 • zbieranie danych z czujników otwarcia, czujników ruchu, ppoż. itp.,
 • monitoring pomieszczeń i serwerowi (w tym m.in. kontrola dostępu, temperatura i wilgotność).

www.nmg.pl