WObit – Pojemnościowy pomiar odległości

  Pojemnościowy system capaNCDT (capacitive Non-Contact Displacement Transducer) firmy Microepsilon korzystając z idei działania idealnego kondensatora z płaskimi okładzinami dokładnie mierzy odległość . Obie elektrody kondensatora tworzone są przez czujnik i leżący naprzeciwko mierzony obiekt. Przy przepływie stałego prądu przemiennego pomiędzy okładzinami kondensatora amplituda napięcia przemiennego jest wprost proporcjonalna do odległości elektrod kondensatora. Po demodulacji napięcia przemiennego tworzona jest różnica do nastawialnego napięcia kompensacyjnego, następnie wzmacniana i wydawana na zewnątrz jako sygnał analogowy. System capaNCDT 6100 stworzono z myślą o zastosowaniach przemysłowych w liniach produkcyjnych oraz do kontroli i pomiarów w systemach zapewnienia jakości procesu.

  Czujniki takie mierzą wibracje, wychylenie, luz, równomierność biegu wałka obrotowego, przesunięcie, pozycję, wydłużenie, wygięcie, odkształcenie, falistość, przechył. Mogą służyć do ustalania wymiarów, tolerancji wymiarowych, w sortowaniu i rozpoznawaniu detali. System capaNCDT 6100 jest zwartym jednokanałowym systemem pomiarowym, składającym się z czujnika pojemnościowego drogi, kabla czujnika i kontrolera. W osprzęcie dostępne są dodatkowo zasilacz i kabel zasilający. Kontroler DT6100 zamknięty jest w szczelną obudowę z elektroniką i zasilany jednym z podanych napięć: 24 VDC, +-15 VDC lub 9–36 VDC. Wyjściem jest sygnał analogowy z zakresu 0 do 10 V. Podane w danych technicznych wartości obowiązują dla przewodników elektrycznych (metale) jako materiał odniesienia, przy temperaturze otoczenia 20°C i długości kabla czujnika 1 m.

  Liniowa charakterystyka sygnału pomiarowego osiągana jest dla przewodzących materiałów (metale) bez dodatkowej elektronicznej linearyzacji. Zmiany przewodności nie oddziaływają na czułość lub liniowość.

  Zalety:

  • bezstykowy pomiar,
  • rozwiązanie trzyelektrodowe i aktywny pierścień ochronny,
  • powtarzalność w zakresie nanometrów.

  Dane techniczne:

  • zakresy pomiarowe: 0,05/0,2/0,5/1/2/3/5/10 mm,
  • liniowość: <+-0,1% zakresu,
  • rozdzielczość: 0,02% zakresu,
  • częstotliwość graniczna: 2 kHz (-3dB),
  • zakres temperatur pracy czujnika: -50 do 150°C,
  • stabilność temperaturowa: 0,01% zakresu/°C.

  www.wobit.com.pl