Nowa instalacja uzdatniania wody w ZAK

  W połowie roku ruszy w zakładach azotowych w Kędzierzynie nowa instalacja uzdatniania wody. Koszt jej budowy zamknie się kwotą około 60 mln zł.

  Zdolności produkcyjne nowej stacji wyniosą 570 m sześc. wody zdemineralizowanej oraz 200 m sześc. wody wstępnie oczyszczonej na godzinę.

  Nowa instalacja to szereg obiektów, z których można wyodrębnić następujące węzły technologiczne: instalacja wstępnej obróbki wody, w skład której wchodzi instalacja koagulacji z układem magazynowania i dozowania chemikaliów, węzeł ultrafiltracji wraz ze zbiornikami magazynowymi wody filtrowanej; instalacja demineralizacji wraz z towarzyszącą instalacją magazynowania – dozowania chemikaliów dla procesów demineralizacji oraz instalacja odwadniania osadów i neutralizacji ścieków.

  Bardzo wysoka jakość produkowanej wody zdemineralizowanej pozwoli na stosowanie jej w nawet bardzo wymagającej aparaturze czy urządzeniach technologicznych. Stara instalacja była już zużyta i nie spełniała najnowszych norm. A brak wody o odpowiednich parametrach oznaczałby konieczność zatrzymania produkcji.

  Parametry tej wody będą spełnione dla planowanych inwestycji o wygórowanych wymaganiach jakościowych: poza instalacją kwasu azotowego z neutralizacją, także nowoczesnego kotła parowego z turbiną i wielu innych przyszłościowych wyrobów w ZAK i firm na tym terenie działających (Silekol, Ekopet).

  Stacja uzdatniania wody zmniejszy oddziaływaniem na środowisko w stosunku do obecnie funkcjonującej stacji. Nastąpi zmniejszenie ilości zużywanych chemikaliów w procesach produkcyjnych, a nowoczesne rozwiązania technologiczne znajdą swoje przełożenie w ilości pobieranych wód do procesów funkcjonowanie stacji demineralizacji, a także ilości generowanych ścieków.