Nowa inwestycja ArcelorMittal

    ArcelorMittal Poland rozpoczyna budowę instalacji wdmuchiwania pyłu węglowego do wielkiego pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej. Wartość inwestycji szacowana jest na około 6 mln euro (25 mln zł).

    Wykonawcą inwestycji ArcelorMittal będzie firma E.S.C.H Engineering Service Center und Handel GmbH i jej spółka zależna w Polsce – Mostostal Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny „Pokój” Sp. z o.o. Oczekiwany czas zakończenia inwestycji to grudzień 2011 r.

    Instalacja wdmuchiwania pyłu węglowego pozwoli ArcelorMittal Poland zoptymalizować koszty produkcji surówki żelaza, wykorzystywanej do produkcji stali. Stanie się tak dzięki zastąpieniu części używanego w procesie produkcyjnym koksu przez pył węglowy.

    – Cieszymy się, że mimo niełatwej sytuacji rynkowej możemy kontynuować nasz program inwestycyjny, a przy tym dbać w jeszcze większym stopniu o środowisko naturalne – powiedział Wim Van Gerven, dyrektor zarządzający ArcelorMittal Poland. – Produkcja pyłu węglowego jest bardziej ekologiczna niż produkcja koksu – dodał.