Nowa oferta silników i napędów DYNEO®

Firma Emerson Industrial Automation, znana od wielu lat z produkcji systemów napędowych zapewniających największą sprawność energetyczną, dostarcza nowe modułowe systemy napędów o jeszcze lepszych parametrach i większej ergonomii.

Gama Dyneo® obejmuje oferowane przez firmę Emerson rozwiązania wykorzystujące technologię magnesów trwałych znajdujące zastosowanie w napędach o zmiennej prędkości i silnikach synchronicznych.

Najnowsze modele zapewniają użytkownikom łatwość instalacji porównywalną z łatwością instalacji silnika indukcyjnego. Portfolio produktów bazujących na sprawdzonej linii rozwiązań Dyneo® zostało w ostatnim czasie rozbudowane o serię silników synchronicznych z magnesem trwałym (LSRPM – 1500 obr./min.), które pod względem mechanicznym (wznios osi, kryza, końcówka wałka) stanowią bezpośrednie odpowiedniki standardowych silników IEC 34-30-1. Nowy wariant sam z siebie zapewnia najwyższą sprawność energetyczną bez konieczności modyfikowania istniejących urządzeń. Jego łatwa integracja wiąże się z dwiema zaletami ekonomicznymi: oszczędnością na samej instalacji oraz oszczędnością związaną z użytkowaniem, zwiększającą się wraz z żywotnością silnika.

Ograniczona liczba wersji oraz mniejsze wymiary i waga pozwalają zapewnić jeszcze większą elastyczność w instalacjach klientów. Nowy wariant jest szczególnie ceniony przez producentów maszyn, ponieważ pozwala zmniejszyć ich rozmiary i zoptymalizować konstrukcję oraz zmniejszyć koszty transportu.

Silnik z magnesem trwałym musi być kontrolowany za pomocą napędu o zmiennej prędkości, dlatego też istotne jest, żeby montaż, rozruch i konfiguracja systemu były najprostsze, jak tylko jest to możliwe.

Osiągnięto to dzięki zastosowaniu rozwiązań Dyneo®, umożliwiających wykorzystanie metody sterowania pozbawionej całkowicie czujników w większości aplikacji procesowych (pompy, sprężarki, wentylatory, urządzenia wspomagające, wirówki, separatory itp.). Kontrolę pracy silnika zapewniono bez zastosowania sygnału sprzężenia zwrotnego i dodatkowego kabla sygnałowego łączącego silnik z napędem. Pozwoliło to wyeliminować potencjalne zaburzenia związane z pracą enkodera i połączeniami pętli sprzężenia zwrotnego, co dodatkowo zwiększa niezawodność zespołu silnik + napęd.

Silniki z magnesem stałym LSRPM (IP55) / PLSRPM (IP23) z oferty Dyneo® są doskonale przystosowane do współpracy z produkowanymi przez firmę Emerson napędami o zmiennej prędkości: Powerdrive F300 (napędy o stopniu ochrony IP20 do integracji w silniku lub szafie sterującej, przeznaczone do sterowania wentylatorami, pompami i sprężarkami), Powerdrive MD2 (kompletne moduły o stopniu ochrony IP21 lub IP54 do sterowania procesami) i Unidrive M (napędy o stopniu ochrony IP20 do integracji w silniku lub szafie sterującej, przeznaczone dla pozostałych typów aplikacji). Ich łatwa i szybka konfiguracja wynika ze specjalnie zaprojektowanego dla silnika Dyneo® oprogramowania aplikacyjnego.

Pakiet silnik + napęd, pochodzący od jednego producenta może zapewnić optymalne osiągi dzięki zastosowaniu współpracujących ze sobą komponentów, a dodatkowo zapewnia globalną gwarancję obsługi klienta w jednym miejscu, począwszy od specyfikacji technicznych poprzez instalację i serwis posprzedażowy aż po regularne serwisowanie.

Dzięki nowej ofercie „Express Availability”, kompaktowe i standardowe wersje IEC produktów Dyneo® są obecnie dostarczane w krótszym terminie, wynoszącym od 5 do 15 dni w zależności od wybranych opcji. Usługa ta zapewnia natychmiastową reakcję na potrzeby klientów, pozwalając im na stopniowe przechodzenie na systemy o dużej sprawności oraz zapewniając ciągłość produkcji przy minimalnych zapasach części zamiennych. Oferta Dyneo® zapewnia szybki zwrot z inwestycji oraz bardzo mały całkowity koszt utrzymania.

Technologia silników Dyneo®:

Silniki Dyneo® charakteryzują się trwałą konstrukcją mechaniczną i zawierają te same elementy co silniki indukcyjne, jednak w odróżnieniu od nich strumień magnetyczny nie jest generowany przez stojan lecz przez zestaw magnesów trwałych umieszczonych w wirniku. W silniku indukcyjnym AC prędkość obrotowa jest mniejsza od częstotliwości generowanej w stojanie, natomiast w silniku Dyneo ®strumień magnetyczny jest zsynchronizowany z częstotliwością indukowaną w stojanie. Straty w wirniku silnika indukcyjnego odpowiadają za niemal jedną trzecią strat całkowitych, natomiast dla silników Dyneo ®są one pomijalne. Przy prędkości znamionowej, silniki Dyneo® osiągają sprawność odpowiadającą silnikom IE4 lub NEMA Super Premium, znacznie przekraczającą wartości typowe dla silników indukcyjnych o dużej sprawności. Ta różnica uwidacznia się jeszcze bardziej w zakresie prędkości obrotowych mniejszych od nominalnej, typowych dla aplikacji pracujących ze zmienną prędkością! Czas zwrotu z inwestycji w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań jest tu zwykle bardzo krótki.

Przy utrzymywaniu położenia stojana wynoszącego przez cały czas 90° względem linii strumienia magnetycznego, silniki Dyneo® gwarantują optymalny moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowych bez ograniczeń przy wyższych temperaturach ani potrzeby stosowania obcego chłodzenia, a dodatkowo pozwalają osiągnąć prędkość obrotową rzędu 5500 obr./min. istotnie większą niż w tradycyjnych technologiach. Rozwiązanie to jest korzystne zwłaszcza w aplikacjach wymagających dużego momentu obrotowego przy dużych prędkościach.

Silniki Dyneo®, zaprojektowane do pracy z prędkościami większymi od silników indukcyjnych, pozwalają na adaptację prędkości obrotowej silnika do prędkości maszyny docelowej, co eliminuje potrzebę stosowania np. przekładni.

Silnik Dyneo® LSRPM charakteryzuje się modułową konstrukcją: możliwość wyboru sposobu montażu, kryzy, otworów zwykłych lub gwintowanych oraz wielu opcji dodatkowych pozwala uprościć jego instalację.

Silniki Dyneo® spełniają wszelkie wymogi w zakresie ochrony środowiska, równocześnie pozwalając zoptymalizować produktywność i sprostać wymogom oszczędności  energii obowiązującym obecnie w większości gałęzi przemysłu, bez względu na aplikację (mechanika płynów, pasowe systemy  przenoszenia napędu, wytłaczanie, transformatory, generatory itp.).