Nowa seria 40 wysokociśnieniowej osiowej pompy tłokowej A11VO do szczególnie wymagających zastosowań

Osiowa pompa tłokowa (kolejność do weryfikacji – pl) A11VO serii 40 firmy Bosch Rexroth

Maszyny leśne charakteryzują się bardzo wysokimi wymaganiami w zakresie dynamiki i stabilności hydrauliki narzędzi układu roboczego, która musi zapewniać maksymalną wydajność. Pierwsze zastosowania w sprzęcie ciężkim potwierdziły, że nowa osiowa pompa tłokowa o zmiennej wydajności A11VO serii 40 firmy Bosch Rexroth przyśpiesza zachowanie układu sterowania o 10% jednocześnie osiągając sprawność do 93%. 

 Szybka praca układu sterowania z pompą A11VO serii 40 zwiększa dynamikę hydrauliki układu roboczego, a jednocześnie stabilizuje systemy Load Sensing. W rezultacie maszyny natychmiastowo reagują na polecenia operatora, nawet przy znacznych lub szybkich zmianach obciążenia, a także wtedy, gdy zasilanie jest potrzebne w kilku odbiornikach naraz. Zwiększa to szybkość i wydajność pracy, np. głowic kombajnów zrębowych.

Całkowite przeprojektowanie pompy przez inżynierów firmy Bosch Rexroth pozwoliło zwiększyć sprawność do 93%, przewyższając tym samym inne, porównywalne pompy. Dzięki kompaktowej konstrukcji, producenci maszyn leśnych mogą  uzyskać większą moc zainstalowaną na niewielkiej przestrzeni. Opracowany wraz z pompą nowy system uszczelnień skutecznie zapobiega wyciekom poprzez ograniczenie punktów uszczelnienia elementów wysokociśnieniowych. Firma Bosch Rexroth osiągnęła wyższą dynamikę sterowania poprzez wykorzystanie sprawdzonych łożysk ślizgowych do podpory płyty wychylnej. Różnorodne regulatory hydrauliczne i elektroniczne, umożliwiają wydajne sterowanie mocą i ciśnieniem, dysponując przy tym funkcjami ograniczania wydajności i Load Sensingu.

Zoptymalizowana konstrukcja obudowy pompy wysokociśnieniowej znacznie obniża poziom hałasu: podczas pracy ze stałym ciśnieniem jest on nawet o 3 dB(A) niższy w porównaniu z podobnymi pompami. Producenci maszyn leśnych mają dzięki temu mniej do zrobienia w kwestii ograniczenia hałasu do dopuszczalnego poziomu emisji.

Pompa A11VO serii 40 jest wykorzystywana do zasilania układów otwartych, typowych dla maszyn leśnych, pracujących z nominalnym ciśnieniem do 350 bar i maksymalnym do 420 bar. Uniwersalny wał przelotowy upraszcza możliwość łączenia z osiowymi pompami tłokowymi, pompami zębatymi oraz innymi pompami hydraulicznymi, odpowiednio do konkretnych potrzeb. Pompa A11VO jest dostępna w rozmiarach 110, 145, 175, 210 i 280.
Dla wersji 145 i większych, opcjonalnie ze zintegrowaną pompą doładowującą (wirnikową), jako A11VLO.


Bosch Rexroth