Nowa wersja modułu do śledzenia efektywności produkcji Wonderware MES

    Firma Wonderware wypuściła na rynek nową wersję modułu Wonderware MES do zarządzania efektywnością produkcji – Wonderware Performance Software 3.5, służącego do śledzenia informacji o przestojach urządzeń oraz wizualizacji i raportowania wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness). W najnowszej wersji oprogramowanie jest ściśle zintegrowane z Platformą Systemową Wonderware co stanowi kolejny krok w ewolucji kompleksowych systemów klasy MES/EMI i SCADA w ofercie Wonderware.

    Wonderware Performance Software 3.5 jest oparte na obiektowej technologii ArchestrA wpierającej szybszą konfigurację oraz wizualizację pracy urządzeń. Może być stosowane do rozwiązań o praktycznie dowolnej skali – zaczynając od jednego urządzenia, a kończąc na kilku fabrykach w sieci korporacyjnej. Rozwiązanie to daje większe możliwości rozwoju niż standardowe specjalizowane systemy do śledzenia efektywności – stanowi część kompleksowego rozwiązania klasy MES firmy Wonderware, które może ewoluować wraz z rozwojem potrzeb klienta, zapewniając obniżenie kosztów utrzymania IT oraz bezpieczeństwo inwestycji w dłuższym okresie czasu. Jest to szczególnie ważne w przypadku firm dbających o ciągłość strategii rozwoju swoich systemów informatycznych.

    Jako część rozwiązania Wonderware Performance Software 3.5 firma Wonderware udostępnia inżynierom oraz użytkownikom obiekt „Utilization Capability Object” dla Platformy Systemowej Wonderware, który pozwala na łatwą implementację strategii zbierania danych dotyczących efektywności, w szczególności danych o przestojach wraz z ich przyczynami oraz danych o wydajności i jakości produkcji. Zastosowanie programowania obiektowego pozwala na łatwe wdrożenie standardu wewnątrz firmowego (lub korporacyjnego) i łatwy rozwój tak zbudowanej aplikacji.

    Dodatkowym atutem rozwiązania są gotowe szablony obiektów graficznych pozwalające na wizualizację danych o ilości i czasie trwania przestojów oraz konfigurowalne wskaźniki graficzne do wyświetlania OEE wspomagające proces tworzenia aplikacji w oprogramowaniu wizualizacyjnym Wonderware InTouch 10.0. Kolejnym gotowym elementem są kontrolki .NET pozwalające na budowanie elastycznych interfejsów operatorskich z możliwościami filtrowania oraz predefiniowane zestawy raportów dla kadry zarządzającej zbudowane w technologii Microsoft Reporting Services.

    Źródło: www.astor.com.pl