Nowe badania nt. odpowiednich strategii finansowania aktywów w przemyśle narzędziowym

  Najnowsze badania przeprowadzone przez Siemens Finance ujawniły rosnące znaczenie doboru strategii finansowania aktywów w przemyśle narzędziowym. Ankieta objęła osiemdziesięciu najważniejszych dostawców sprzętu w przemyśle narzędziowym  OEMs. Osiemdziesiąt cztery procent przyznało, że ich klienci napotykają coraz większe trudności   w zakresie finansowania wyposażenia i dostępu do tradycyjnych pożyczek bankowych. W ciągu ostatnich dwóch lat, ponad sześćdziesiąt procent ankietowanych zauważyło wśród swoich klientów rosnące zapotrzebowanie na alternatywne metody finansowania.

  Znaczenie finansowania pozabankowego, jako strategii umożliwiającej modernizacje technologiczne i sprzedaż wyposażenia, wciąż rośnie. Sześćdziesiąt cztery procent respondentów uważa, że w ciągu ostatnich dwóch lat alternatywne metody finansowania miały dla nabywców „kluczowe znaczenie“  i przewiduje się, że do końca dziesięciolecia zapotrzebowanie na tego typu produkty finansowe będzie rosło. Sześćdziesiąt osiem procent firm objętych badaniem prognozuje, że finansowanie pozabankowe będzie szczególnie istotne w ciągu najbliższych pięciu lat. Pięćdziesiąt pięć procent producentów podkreśla znaczenie leasingu, jako głównego źródła finansowania dla użytkowników maszyn.

  W latach 2007-2012 tempo wzrostu inwestycji w maszyny przemysłowe typu obrabiarki wyprzedziło tempo wzrostu PKB. Czynniki, które miały wpływ na ten wynik, to rosnąca presja na wymianę starzejącej się infrastruktury przemysłowej, znaczące bezpośrednie inwestycje zagraniczne (zwłaszcza w branżach metalowej i maszynowej), a także przedłużenie obowiązywania specjalnych stref ekonomicznych.

  Wielu użytkowników obrabiarek to dostawcy części specjalistycznych związani z łańcuchem logistycznym producentów dóbr o wysokiej wartości dodanej: pojazdów, samolotów, maszyn przemysłowych i sprzętu medycznego. Często są to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), którym trudno jest uzyskać dostęp do tradycyjnych pożyczek bankowych. Zapewnienie im przystępnych cenowo, odpowiednich form finansowania ma zatem kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiego tempa wzrostu inwestycji.

  „Dobór odpowiednich rozwiązań finansowych jest bardzo istotny dla postępującego procesu modernizacji w polskim przemyśle. Inwestowanie w nowe technologie staje się łatwiejsze i nie zagraża przepływom gotówkowym przedsiębiorstw. Oferując kompleksowe rozwiązania finansowe, producenci mogą wesprzeć swoich klientów w pokonywaniu trudności inwestycyjnych i tym samym otworzyć sobie drogę do nowych możliwości rynkowych” – komentuje Tomasz Kukulski, Dyrektor Zarządzający Siemens Finance.

  Leasing i wynajem to coraz popularniejsze metody finansowania aktywów. Dostawca usługi finansowej dostosowuje warunki umowy tak, aby wyjść na przeciw specyficznym potrzebom klienta. Wysokość regularnych rat leasingowych (miesięcznych lub kwartalnych) może być ustalona w korelacji z przewidywanymi korzyściami finansowymi wynikającymi z instalacji nowoczesnych maszyn i urządzeń. Wśród potencjalnych korzyści są także: wzrost produktywności, dostęp do nowych rynków, wielozadaniowość, a także obniżenie kosztów użytkowania związanych ze zwiększoną wydajnością energetyczną.

  Metodologia:

  Badanie zostało przeprowadzone telefonicznie w okresie od lipca do sierpnia 2013 i objęło osiemdziesięciu najważniejszych światowych dostawców sprzętu w przemyśle narzędziowym. Wszyscy producenci posiadają oddziały sprzedaży w dziesięciu krajach będących przedmiotem badania. Lista ta obejmuje Chiny, Francję, Niemcy, Indie, Polskę, Rosję, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone oraz Turcję. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące ich poglądów na temat znaczenia, zapotrzebowania i nadchodzących trendów w zakresie strategii finansowania sprzedaży maszyn i urządzeń.