Nowe inwestycje w SSE Euro-Park Mielec

    Dwie firmy zainwestują w Podstrefie Głogów Małopolski – Polimarky oraz Meta-Zel. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 24 mln zł. Firmy  utworzą co najmniej 22 nowe miejsca pracy.

    Firma Polimarky kosztem 8,4 mln zł uruchomi produkcję zmodyfikowanych granulatów tworzyw sztucznych o podwyższonych właściwościach. Przy realizacji nowego projektu zatrudnienie znajdzie co najmniej 12 osób.

    Odlewnia Ciśnieniowa Meta-Zel uruchomi projekt o wartości co najmniej 16 mln zł, który zapewni wprowadzenie opatentowanej technologii kształtowania mikrostruktury i struktury geometrycznej powierzchni odlewów aluminiowych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma utworzy co najmniej 10 nowych miejsc pracy.