Nowe liniowe serwomotory DC serii LM1247 i LM2070 z połączeniem osiowym

Firma FAULHABER rozszerza ofertę liniowych serwomotorów DC o nowe wersje zaprojektowane z myślą o ułatwieniu ich integracji w aplikacji użytkownika.

Są to serwomotory liniowe z połączeniem osiowym pozwalającym maksymalnie ułatwić integrację w ograniczonej przestrzeni wewnątrz aplikacji docelowej, charakteryzujące się jednocześnie małymi rozmiarami i doskonałymi parametrami.

Dodatkową zaletą wprowadzonego sprzężenia osiowego jest zwiększenie wytrzymałości mechanicznej połączenia z kontrolerem.

LM 2070 i LM 1247 zapewniają maksymalną siłę wynoszącą odpowiednio do 27,6 N i 10,7 N. Dostępne są wersje o różnej długości skoku wynoszącej od 20 do 120 mm w przypadku LM 1247 i do 220 mm w przypadku LM 2070.

Zintegrowane analogowe czujniki Halla lub czujniki typu sin/cos zapewniają dużą dokładność pozycjonowania bez konieczności montażu zewnętrznych koderów.

LM 2070 może być sprzęgany z kontrolerami ruchu MCLM 3003 lub MCLM 3006, natomiast miniaturowy kontroler MCLM 3002 nadaje się idealnie do współpracy z serwomotorem LM 1247. Wspomniane kontrolery są dostępne w wersjach z interfejsem szeregowym i CAN.

Rodzina serwomotorów DC obejmuje również najmniejszy napęd LM 0830 o wymiarach zaledwie 8x12x30 mm i masie 17 gramów. W komplecie dostarczane jest proste w obsłudze oprogramowanie Motion Manager przeznaczone do współpracy z wersją wyposażoną w analogowy czujnik Halla.