Nowe separatory w wykonaniu Ex i dla czujników drgań

Pozbawiona ryzyka detekcja drgań w strefach niebezpiecznych zwiększa dyspozycyjność instalacji technologicznych

Wprowadzając na rynek nową serię 9147 firma R.STAHL rozszerzyła zakres separatorów z rodziny ISpac w wykonaniu Ex i oraz dodała nowe ważne funkcje: moduły zasilające transmitery umożliwiają obecnie użycie czujników drgań w strefach niebezpiecznych. Czujniki te, przeznaczone do monitorowania stanu maszyn i instalacji zakładowych, pozwalają użytkownikom na wykrywanie uszkodzeń na wczesnym etapie. Większość czujników drgań jest projektowana w wykonaniu iskrobezpiecznym (Ex i) i wymaga użycia separatorów. Nowy typ modułów zasilających 9147 współpracuje z bardzo szerokim zakresem czujników i transmiterów, a łatwo dostępny przełącznik obrotowy umożliwia szybką i prostą konfigurację. Dzięki wersjom jedno- i dwukanałowym użytkownicy mogą korzystać z wielu różnych opcji: dwukanałowe wersje pozwalają zaoszczędzić 50% miejsca w szafach sterowniczych, zmniejszając tym samym pośrednie koszty instalacji. Optymalny stosunek sygnału do szumu zapewnia bardzo precyzyjną transmisję sygnałów. Jak wszystkie separatory ISpac, nowe moduły są dostępne jako pojedyncze jednostki do montażu na szynie DIN, w wersji ze wspólnym zasilaniem i zbiorczym raportowaniem błędów za pomocą ekonomicznej szyny pac-bus lub w wersji zintegrowanej z modułami pac carrier. Moduły pac carrier umożliwiają fabryczne wstępne oprzewodowanie zakładów, ułatwiając w ten sposób końcowy montaż lub późniejszą modernizację i zapewniając bezbłędna instalację separatorów.

Wykrywanie skomplikowanych drgań jest konieczne w monitoringu stanu instalacji technologicznych z ruchomymi częściami. Dzięki wczesnemu wykrywaniu zagrożeń – na długo przed wystąpieniem poważnej awarii – można zapobiec kosztownym przestojom zakładów. Generalnie, detekcja drgań pozwala wykryć zbliżającą się usterkę  znacznie wcześniej niż pomiary akustyczne, temperatury czy prędkości. W zakres kompletnego monitoringu stanu maszyn i instalacji wchodzą oczywiście także czujniki temperatury, sygnały dyskretne i sygnały 4…20 mA – separatory R.STAHL z serii ISpac oferują użytkownikom rozwiązania dla wszystkich możliwych kombinacji sygnałów.