Nowe oprawy awaryjne ONTEC

TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o. powiększyło ofertę o nowe oprawy awaryjne ONTEC w wersjach C, D, E, G i R.

Oprawy cechuje odmienny sposób zastosowania w zależności od potrzeby oraz specyfikacji obiektu. Ze względu na nowoczesne wzornictwo, najwyższą jakość materiałów, stopień szczelności IP20 i zakres temperatury pracy, oprawy idealnie nadają się do oświetlenia przestrzeni biurowych, galerii handlowych, a w wersji COLD pozwalają na pracę urządzeń w niskich temperaturach sięgających -15°C. 

ONTEC C, D, R reprezentują rozwiązania z przeznaczeniem m.in. do oświetlania części otwartych, a wyposażone w soczewki, dają możliwość zmiany strumienia świetlnego, idealnie spełniając rolę oświetlenia dróg ewakuacji.

ONTEC E i G to oprawy do wyznaczania kierunku ewakuacji o wysokim współczynniku luminancji wynoszącym nawet ponad 500cd/m2. Znak ewakuacji można dostrzec z odległości sięgającej nawet 25m.

Oprawy występują w wersji z 1-godzinnym i 3-godzinnym podtrzymaniem czasu pracy baterii oraz pracują w dwóch trybach: M – praca na jasno, NM – praca awaryjna.

Należy zwrócić uwagę na zastosowanie w oprawach pakietów akumulatorowych LiFePO4, które charakteryzują się długim czasem żywotności.

Wszystkie ww. produkty posiadają deklarację zgodności CE, a tym samym spełniają wymogi obowiązujących norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Produkty TM Technologie Sp. z o.o. spełniają najwyższe standardy, aby zapewnić bezpieczną ewakuacje obiektu na wypadek wystąpienia zagrożenia.

Źródło i zdjęcie: TM TECHNOLOGIE