Nowe preparaty obniżają koszty prac konserwacyjno-malarskich

Rzeczywisty koszt prac konserwacyjno-malarskich obejmuje kilka czynników, włącznie z kosztami materiałowymi, kosztami robocizny i czasu.

Fot. 1. Istniejące obecnie możliwości wyboru farb do malowania podłóg w pomieszczeniach przemysłowych obejmują farby akrylowe, farby epoksydowe na bazie wodnej oraz utwardzane na mokro preparaty uretanowe. Charakteryzują się one wyjątkowymi zaletami w porównaniu do tradycyjnych farb epoksydowych na bazie rozpuszczalników

Postępy w technologii malarstwa przyczyniły się do powstania farb malarskich wymagających mniejszych nakładów pracy a zatem do ograniczenia przerw produkcyjnych obiektów przemysłowych i skrócenia czasu tych przestojów (fot. 1). Nakłady poniesione na tego rodzaju farby mogą się okazać dobrą inwestycją. Technologie, jakie należy brać pod uwagę, to:

  • preparaty na bazie wodnej, o wysokiej jakości, łatwe w stosowaniu i zmywaniu;
  • powłoki mało wrażliwe na jakość przygotowanej powierzchni, ograniczające potrzebę należytego przygotowania powierzchni malowanych;
  • powłoki utwardzane na mokro, które mogą być stosowane w niskich temperaturach lub w środowisku wilgotnym;
  • farby natryskowe natychmiastowego wysychania, z których powstaje proszek łatwo dający się usunąć.

 Farby malarskie na bazie wodnej

Farby malarskie na bazie wodnej posiadają wiele zalet. Mała intensywność woni tych preparatów pozwala na ich stosowanie bez narażania osób znajdujących się w strefie prac malarskich na nieprzyjemne wrażenia zapachowe. Przestoje mogą być ograniczone wyłącznie do obiektów w danym czasie malowanych. W strefach przyległych praca może odbywać się normalnie.

Farby na bazie wodnej charakteryzują się wysoką temperaturą zapłonu, co zmniejsza zagrożenie pożarowe. Stosowane do nich narzędzia malarskie dają się myć wodą z mydłem, co eliminuje wysokie koszty utylizacji rozpuszczalników organicznych, z których niektóre uznawane są za odpady niebezpieczne.

Fot. 2 Farby akrylowe na bazie wodnej nadają powierzchniom malowanym doskonały kolor i zachowują połysk. Są też odporne na działanie umiarkowanie agresywnych czynników chemicznych i na warunki atmosferyczne

 Nowo opracowane polimery czynią powłoki epoksydowe na bazie wodnej i powłoki uretanowe odpornymi na ścieranie, czynniki chemiczne i wilgoć, a ich ceny porównywalne są z cenami tradycyjnych farb. Preparaty te zawierają dodatki, które czynią je aktywnymi w przeciwdziałaniu tworzeniu się bardzo cienkich błon korozyjnych w krótkim czasie (od kilku minut do paru godzin) po naniesieniu farby. Błony takie tworzą się zazwyczaj przy malowaniu preparatami na bazie wodnej. Dzięki temu farby te mogą być stosowane bezpośrednio na czyste powierzchnie stalowe lub na powłoki z farb

Farby na bazie wodnej do prac konserwacyjno-malarskich w zastosowaniach przemysłowych można nakładać pędzlami, wałkami malarskimi lub natryskowo..

Autor: Dave Schutz, Sherwin-Williams Co., USA