Nowe rozłączniki izolacyjne 1500VDC/1600A przeznaczone do zastosowań fotowoltaicznych

Sektor elektryczny firmy Eaton konsekwentnie rozwija sprawdzoną serię rozłączników na napięcie DC. Wciąż rosnące wymagania dotyczące wydajności instalacji fotowoltaicznych wymagają obsługi napięć powyżej zwykle spotykanego limitu 1000 VDC. Najnowsze dostępne produkty przeznaczone są do napięć 1500 VDC i charakteryzują się znamionowym prądem pracy 1600 A. Zarówno same urządzenia jak i akcesoria mogą pracować w temperaturze otoczenia do + 65°C. Typowym miejscem zastosowania nowych rozłączników są skrzynki zaciskowe generatorów, wykorzystywane są również jako główne odłączniki i rozłączniki serwisowo-remontowe po stronie zasilania falowników.

 

Nowe urządzenia oparte są o 4-biegunowe rozłączniki izolacyjne AC, które zostały zoptymalizowane pod względem drogi prądu upływu i przerw izolacyjnych oraz elementów stycznikowych, w celu kontroli zwiększonych obciążeń występujących w operacjach przełączania przy napięciu 1500 VDC i znamionowym prądzie 1600 A.

Wszystkie przełączniki spełniają wymagania normy DIN/EN 60947-3 i są zgodne z kategorią użytkowania DC-22A dla łączenia mieszanych obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych, w tym czterokrotnego przeciążenia przy stosunku L/R ≥2ms . Zapewnia to długą żywotność elektryczną styków rzędu 2500 operacji – przy maksymalnym napięciu znamionowym. Mechaniczna żywotność sięga wartości 20 000 operacji. Sprawia to, że przełączniki posiadają wystarczającą rezerwę wydajności, aby niezawodnie i bezpiecznie funkcjonować przez wiele lat.

Wyjątkowo kompaktowe zestawy mostków o stopniu ochrony przed dotykiem IP2x są przeznaczone do łączenia styków rozłączników. Mostki te wytrzymują zewnętrzną temperaturę do 65°C i zostały fabrycznie przetestowane razem z rozłącznikami tak, aby umożliwić szybki montaż w ograniczonej przestrzeni. Wszystkie moduły ze standardowego zakresu wyposażenia wymagane do użytku automatycznego można łączyć jako akcesoria takie jak, wyzwalacze napięciowe, napędy zdalne i obrotowe (drzwiowe) czy odpowiednie zaciski przyłączeniowe w zależności od rodzaju kabla.

Więcej informacji: www.eaton.de/electrical