Nowe zezwolenia w KPT

    Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT) wydał dwa kolejne zezwolenia na działalność w Krakowskiej SSE. Otrzymały je: HS GLASS s.c. oraz H-GAZ sp.j. To już 109 i 110 zezwolenie wydane przez KPT.

    Firma HS GLASS s.c. działa na rynku włókien szklanych. Zobowiązała się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 600 000 PLN, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 2 nowych pracowników. Swoją inwestycję realizować będzie w Tarnowie.

    H-GAZ sp. j. to firma zajmująca się produkcją stacji gazowych, filtrów oraz zestawów montażowych gazomierzy turbinowych i rotorowych. Zasadniczą część działalności spółki stanowi także handel materiałami do budowy sieci gazowych, w tym także eksport na Ukrainę. Przedsiębiorca zobowiązał się ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 7 500 000 PLN, a także zatrudnić na terenie strefy co najmniej 49 nowych pracowników. Swoją inwestycję firma realizować będzie w podstrefie Boguchwała.