PIP zbada wypadek w elektrowni Turów

    Państwowa Inspekcji Pracy poinformowała, że powołuje zespół w celu zbadania przyczyn i okoliczności pożaru w elektrowni Turów należącej do grupy PGE.

    W przygotowywanej przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli chodzi o zbadanie wypadku, który wydarzył się w elektrowni Turów w dniu 24 lipca bieżącego roku.

    PIP informując, że powołuje zespół w celu zbadania przyczyn i okoliczności pożaru w elektrowni Turów, podał również, że praca zespołu kontrolnego zakończy się raportem, który zostanie upubliczniony.