Nowoczesna fabryka prochu powstanie w Pionkach

    6 grudnia br. w obecności Mikołaja Budzanowskiego, Ministra Skarbu Państwa  Prezes Zarządu Bumar Amunicja Waldemar Skowron oraz Beat Steuri, Prezes Zarządu Nitrochemie, podpisali list intencyjny pomiędzy w sprawie wspólnej budowy nowoczesnej fabryki prochu w Pionkach. Głównym celem inwestycji jest zapewnienie strategicznych dostaw prochu dla potrzeb Polskich Sił Zbrojnych.

    Nowy Zakład Produkcji Prochu zlokalizowany będzie w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, podstrefie Pionki, na terenie Zakładów Produkcji Specjalnej. Budowa nowoczesnej fabryki i najnowocześniejszych linii technologicznych we współpracy z doświadczonym partnerem zagranicznym w dziedzinie produkcji prochów jest kolejnym krokiem w rozwoju polskiego potencjału obronnego skupionego w Grupie Bumar. Podpisany list intencyjny jest szansą na efektywne wykorzystanie potencjału ZPS w Pionkach.

    Oddanie fabryki do użytku planowane jest na rok 2014.

    http://industrial-monitor.pl