Nowoczesne technologie projektowania i obróbki materiałów w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym

  2 października 2013r.  odbędzie się konferencja „Nowoczesne technologie projektowania i obróbki materiałów w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym podczas międzynarodowych targów TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGII i LASERexpo.

  Konferencja organizowana jest między innymi przez trzy klastry w kluczowych dla południowej Polski dziedzinach gospodarczych, a mianowicie: przemysł motoryzacyjny, przemysł maszyn i urządzeń oraz branża nowych materiałów. Merytorycznie angażowani są przedstawicieli tych branż oraz Instytut Techniki Górniczej KOMAG i Ernst & Young.

  Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowymi kierunkami rozwoju materiałów i procesów obróbczych w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym oraz wymienić doświadczenia i nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Podczas dyskusji spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania: w jaki sposób inwestycje w nowe materiały i innowacyjne procesy wytwarzania mogą nam zapewnić przewagę konkurencyjną w kolejnych latach? Uwzględniając trendy na rynku, na które procesy projektowania i obróbcze zwrócić szczególną uwagę?

  Przemysł motoryzacji i maszynowy w Polsce jest silnie związany z rynkiem globalnym. Presja cenowa, postęp technologiczny i zwiększona aktywność firm z krajów azjatyckich sprawiają, że na co dzień musimy być elastyczni i dostosowywać się do oczekiwań klienta, zapewniając mu wysoką jakość produktu przy konkurencyjnej cenie. Prelegenci zwrócą uwagę na sposoby zapewnienia elastyczności produkcji i łańcucha dostaw w zmiennych warunkach rynkowych, nowe materiały i technologie inżynierii powierzchni. Wśród istotnych aspektów nie można zapomnieć o controlingu kosztów i utrzymaniu odpowiednego poziomu jakości. W tym zakresie coraz ważniejszą rolę odgrywają nowoczesne procesy toolingu, inżyniera odwrotna i techniki pomiaru jakości narzędzi i oprzyrządowania.

  Konferencja skierowana jest do pracowników technicznych i specjalistów branżowych, a także do kierowników odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych w nowe urządzenia. Mają oni okazję spotkać się w trakcie i po konferencji z przedstawicielami ponad 150 dostawców, którzy uczestniczą w tegorocznych targach TOOLEX, WIRTOTECHNOLOGII i LASERexpo.

  Program i więcej informacji można uzyskać na stronie: www.silesia-automotive.pl