Nowość w ofercie KRAUSE: Idealne dopasowanie konstrukcji do prac na wysokości do kształtu obsługiwanego obiektu

Dopasowanie do kształtu obiektu

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i komfortu prac jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Jest to zadanie tym trudniejsze, im więcej stanowisk roboczych usytuowanych jest na wysokości. Rozwiązaniem są aluminiowe konstrukcje specjalne z wygodna platformą roboczą, które umożliwiają dostęp do wysokich maszyn, obiektów i urządzeń technicznych. W ich produkcji od lat specjalizuje się firma KRAUSE, która wprowadziła właśnie na rynek kolejne innowacyjne rozwiązanie. Pozwoli ono idealnie dopasować konstrukcję roboczą do kształtu obsługiwanego obiektu, np. wagonu kolejowego, silnika lotniczego czy zbiornika chemicznego.

Postęp technologiczny sprzyja rozwojowi wielu gałęzi przemysłu, w skutek czego, powstają nowe stanowiska pracy. Ich organizacja często wymaga od pracodawców indywidualnego podejścia, stąd tak duże zainteresowanie przedsiębiorstw przemysłowych szytymi na miarę rozwiązaniami, idealnie dopasowanymi do określonych wymagań. Tylko takie podeście pozwala stworzyć w pełni komfortowe i bezpieczne warunki pracy.

Konstrukcje specjalne w procesie produkcyjnym

Konstrukcje specjalne do pracy na wysokości to szeroka grupa rozwiązań, projektowanych na indywidualne zamówienie klienta. Możemy wyróżnić konstrukcje mobile, takie jak schody z podestem czy jezdne pomosty aluminiowe, oraz stacjonarne – pomosty przejściowe i przejścia stacjonarne, które znacząco usprawniają komunikację w zakładach przemysłowych. Kluczową rolę podczas organizacji procesu produkcyjnego odgrywają także platformy robocze. Oferują dostęp do wysoko usytuowanych stanowisk roboczych, stanowiąc podstawę prowadzenia wszelkich prac produkcyjnych, konserwacyjnych lub pomiarowych. – Tego typu rozwiązania KRAUSE wykorzystywane są np. podczas nadzorowania pracy taśm produkcyjnych w zakładach produkcyjnych, w trakcie obsługi ogromnych zbiorników przemysłowych lub produkcji czy konserwacji wielkogabarytowych pojazdów. Zapewniają pracownikom bezpieczną pracę na wysokości, pozwalając na komfortową obsługę maszyn, urządzeń i pojazdów – tłumaczy Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE.

Jak idealnie dopasować konstrukcję do kształtu obiektu?

Nie zawsze konstrukcja specjalna wyposażona w platformę roboczą pozwala na dokładne dopasowanie jej do kształtu obiektu, przez niemożliwa jest praca w bardzo bliskiej od niego odległości. Dzieje się tak między innymi w sytuacji, w której obsługiwany obiekt ma nieregularną i wyjątkowo złożoną budowę, jak np. silnik lotniczy. Wymusza to na pracownikach nienaturalną i męczącą pozycję z mocno wyciągniętymi przed siebie rękami, co mocno odbiega od zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa. W odpowiedzi na te potrzeby, konstruktorzy KRAUSE zaprojektowali rozwiązanie, które pozwoli na swobodny i, co najważniejsze, bliski dostęp do obiektu z każdej wymaganej strony. – Stworzenie tak skomplikowanej konstrukcji nie było proste, a znalezienie recepty wymagało od naszych konstruktorów wiele pracy. Wyjaśnienie zacznijmy może od tego, że podstawą każdej konstrukcji specjalnej jest platforma robocza. Z jednej strony, aby zapewnić pracownikom wygodę, powinna znajdować się jak najbliżej obsługiwanego obiektu, z drugiej zaś zbyt bliski z nim kontakt mógłby doprowadzić do uszkodzenia jego zewnętrznej konstrukcji. Chcąc zachować jednak odpowiednią odległość, generujemy przestrzeń, która nie tylko obniża komfort prac, ale w skrajnych przypadkach może grozić upadkiem z wysokości. Z tej potrzeby powstała idea teleskopowych występów, w które od teraz mogą być wyposażone platformy robocze, oferowanych przez nas konstrukcji specjalnych – wyjaśnia ekspert KRAUSE.

Zasada działania występów teleskopowych

Zaprojektowane przez konstruktorów występy, wysuwane są teleskopowo i stają się integralną częścią platformy roboczej. Zachowują nośność do 150 kg, a ich ilość i szerokość dostosowane są do potrzeb i warunków w miejscu wykorzystania – sprawdzą się więc zarówno w przypadku niewielkich konstrukcji, jak i długich płaszczyzn, przypominających np. pomosty przejściowe. Każdy występ wysuwa się indywidualnie i, w zależności od wymagań, stanowić może przedłużenie platformy nawet do 1 metra. Wykonywany jest z aluminium, a jego kluczową częścią staje się usytuowany na końcu element obrotowy, zwieńczony gumową listwą ochronną. Zapewnia ona automatyczne zatrzymanie się wysuwu przy zerowym wymiarze szczeliny, co pozwala na idealne dopasowanie krawędzi platformy do kształtu obsługiwanego obiektu. Producent oferuje dwie formy dopasowania – ręczną oraz elektryczną.

Innowacyjne rozwiązanie KRAUSE dedykowane jest przedsiębiorstwom z wielu branż. Jeśli zależy im na idealnym dopasowaniu platformy roboczej do obsługiwanego obiektu, to teleskopowe występy wydają się świetnym rozwiązaniem.


Źródło: KRAUSE