Nowości i zmiany w szkoleniach z bezpieczeństwa maszyn (oznakowanie CE)

  1) Firma LUC – CE CONSULTING zaprasza na nowe 2-dniowe szkolenie z ćwiczeniami pt: „Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice NN”.

  Rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia objęte były do niedawna normami z serii EN 60439 oraz nowszej ich edycji EN 61439 wydanej w 2009 roku. Jednak 23 września 2014 r. straciły one domniemanie zgodności zarówno z dyrektywą niskonapięciową jak również dyrektywą EMC. Aktualne wydanie o numerze EN 61439-1:2011 oraz druga część tej normy  (EN 61439-2:2011) zawierają pewne nowości, które są istotne między innymi dla firm i osób projektujących, realizujących, uruchamiających i serwisujących rozdzielnice lub sterownice niskiego napięcia, w tym te przeznaczone do zastosowania w maszynach.

  Zmiany, jakie wprowadzają nowe wersje norm jak również ich korelacja z normą EN 60204-1 (wyposażenie elektryczne maszyn) zostaną omówione na naszym nowym szkoleniu

  Najbliższe terminy: 15 – 16 kwietnia WROCŁAW; 28 – 29 maja KATOWICE.

  2) W związku z powstaniem nowego szkolenia dotyczącego rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu szkolenia z dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC) na dwa osobne szkolenia.

  Szkolenie z dyrektywy LVD będzie szkoleniem 2-dniowym, natomiast szkolenie z dyrektywy EMC – 3-dniowym.

  3) Nowością również jest wydłużenie szkolenia pt:”Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849” do 4 dni. Składać się teraz będzie z 3 niezależnych części, tworzących spójną i logiczną całość wymagań dla układu bezpieczeństwa maszyny.

  Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1 (2 dni);

  Część 2: Ćwiczenia z użyciem programu Sistema (1 dzień);

  Część 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2 (1 dzień).

  Więcej o naszej ofercie szkoleniowej >>

  Kontakt:

  Paweł Ogorzelec

  Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń otwartych

  LUC – CE CONSULTING

  ul. Robotnicza 20, 45-352 Opole

  tel./fax. 77 442 68 90

  kom.: +48 604 380 091

  p.ogorzelec@luc.pl

  www.luc.pl

  Skype: p.ogorzelec-luc.pl