Nowy inwestor w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym

  Najpóźniej do 2012 r. Grupa B4 wybuduje na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (PPPT) zakład produkcji lekkich elementów wykończeniowych dla nowoczesnego budownictwa kubaturowego. Powstanie tam około 200 nowych miejsc pracy.

  W czwartek zarząd PPPT i spółka Grupa B4 sp. z o.o. spółka komandytowa sfinalizowały transakcję zbycia nieruchomości o powierzchni 2,3 ha pod budowę zakładu. Wartość inwestycji to około 23 mln zł – poinformował Michał Dzierżawski, specjalista ds. obsługi inwestora PPPT.

  Grupa B4 uzyskała już pozwolenie na budowę i zamierza rozpocząć budowę zakładu z początkiem maja 2011 r. Uruchomienie produkcji ma nastąpić na przełomie 2011 i 2012 r.

  „Inwestor wskazuje na możliwość zwiększenia, w stosunku do pierwotnych planów, skali inwestycji ze względu na planowane wdrożenie kolejnej, innowacyjnej technologii” – podkreślił Dzierżawski.

  Istniejąca od 2004 r. spółka PPPT, w której udziały posiadają miasto Płock i PKN Orlen, zarządza obszarem inwestycyjnym o powierzchni ok. 200 hektarów.

  Teren inwestycyjny PPPT podzielony jest na strefy pozwalające na prowadzenie działalności w różnych sektorach przemysłu, m.in. w branży chemicznej, farmaceutycznej, papierniczej, gumowej, lakierniczej, farbiarskiej, włókienniczej, tworzyw sztucznych czy samochodowej. W większości tereny przeznaczone pod inwestycje posiadają nowo wybudowane drogi, system sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, a także światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej.

  PPPT posiada także obiekty administracyjne z zapleczem socjalnym gotowym do rozpoczęcia działalności gospodarczej.