Nowy system Pomocy Technicznej ASTOR

  Od 4 stycznia 2012 firma ASTOR wprowadza dla klientów nowy system Pomocy Technicznej ASTOR, który płynnie zastąpi System Wsparcia Technicznego ASTOR SWT. Głównym jego celem jest podniesienie komfortu klientów firmy poprzez zwiększenie efektywności rozwiązywania zagadnień technicznych, wyższą dostępność inżynierów pomocy technicznej oraz klarowną ofertę wsparcia technicznego i usług serwisowych.

  W nowym systemie wprowadzane są bony premiowe do wykorzystania jako upusty przy kolejnych zakupach. ASTOR uruchamia również dodatkowe kanały kontaktu z inżynierami wsparcia technicznego. Co jeszcze niesie za sobą dla klientów uruchomienie nowego systemu?

  Nowy system zostaje wprowadzony pod nazwą Pomoc Techniczna ASTOR i będzie dotyczył wsparcia technicznego i usług serwisowych, świadczonych od momentu dokonania zakupu bezpośrednio w firmie ASTOR lub w firmie integratorskiej. Dzięki niemu, klienci otrzymują bezpłatny 24 – godzinny dostęp do serwisu online Platforma Internetowa ASTOR oraz pakiet bezpłatnych usług pomocy technicznej. Uruchomiona zostaje również ogólnopolska linia telefoniczna 12 424 00 88. Projekt zakłada dodatkowe upusty dla firm posiadających wykwalifikowanych pracowników. Nowe rozwiązanie jest o tyle nowatorskie, że dotąd jeszcze żadna firma z tej branży nie zaoferowała klientom premii za samodzielność w rozwiązywaniu zagadnień technicznych.

  System Pomocy Technicznej jest kolejnym krokiem w rozwoju firmy ASTOR. – Wprowadzony w 2000 roku system wsparcia technicznego ASTOR SWT, był bardzo nowatorskim rozwiązaniem w tamtym czasie. Pozwoliło nam to na ugruntowanie naszej pozycji w tym zakresie. Przeprowadzone przez nas w 2011 roku badania satysfakcji klienta pokazały, że nasze usługi serwisowe są bardzo wysoko oceniane. Jednak w ostatnim czasie, wraz ze zwiększeniem liczby klientów i wielkości sprzedaży, dostrzegliśmy potrzebę kolejnej modernizacji naszego systemu. Dlatego 4 stycznia 2012 debiutuje Pomoc Techniczna ASTOR, nasz nowy pomysł na udoskonalenie pomocy dla klientów i partnerów – tłumaczy prezes firmy ASTOR, Stefan Życzkowski.

  System jest tak skonstruowany, że premiuje firmy, które wyróżniają się samodzielnością w zakresie rozwiązywania problemów technicznych. Klienci, którzy potrzebują mniej wsparcia, uzyskają dodatkowe korzyści finansowe w postaci upustów przy kolejnych zamówieniach.

  Pomoc Techniczna ASTOR opiera się na systemie jednostek pomocy technicznej (w skrócie JPT), które przy zakupie ewidencjonowane są na koncie danej firmy. – Każdy pracownik danej firmy, korzystając z usług pomocy technicznej w ASTOR, pomniejsza stan konta swojej firmy o ilość JPT proporcjonalną do czasu potrzebnego na zrealizowanie usługi przez ASTOR. W przypadku, gdy w ciągu roku od momentu naliczenia jednostek na koncie firmy, nie zostaną one wykorzystane, przekształcane są automatycznie na bony premiowe, które można wykorzystać w postaci dodatkowego upustu na kolejne zakupy w ciągu 12 miesięcy od daty ich otrzymania. W ten sposób firmy, które aktywnie inwestują w rozwój swoich pracowników, są wynagradzane za ten wysiłek. –wyjaśnia Andrzej Garbacki, Członek Zarządu Operacyjnego ds. Wsparcia Sprzedaży w firmie ASTOR.

  Aby od pierwszych dni funkcjonowania nowego systemu klienci mogli w pełni z niego korzystać, na indywidualnych kontach firm prowadzonych na Platformie Internetowej ASTOR zostaną naliczone na start jednostki JPT i bony premiowe – w ustalonej w regulaminie Pomocy Technicznej ASTOR proporcji, na podstawie zakupów z 2011 roku. Pełne uruchomienie systemu rabatowania z wykorzystaniem bonów premiowych nastąpi do dnia 1 marca 2012 r. Firmy posiadające aktualne karty dotychczasowego systemu ASTOR SWT, do momentu wygaśnięcia ważności kart będą miały gwarancję bezpłatnego świadczenia usług pomocy technicznej – nawet jeśli zostaną zużyte wszystkie jednostki JPT z konta firmy.

  Reguły funkcjonowania nowego systemu Pomocy Technicznej ASTOR opisane zostały w szczegółach w Regulaminie Pomocy Technicznej ASTOR dostępnym od 4 stycznia 2012 r. na stronie www.astor.com.pl/pomoc-techniczna lub w dowolnym biurze firmy ASTOR.