Obniżenie kosztów produkcji dzięki zastosowaniu pomp Watson-Marlow

Od początku 2015 roku w Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące efektywności urządzeń elektrycznych. W celu dostosowania pomp Watson-Marlow do nowych regulacji, firma zmodernizowała swoje linie produktów. Wprowadzone zmiany przyniosą wymierne korzyści użytkownikom urządzeń Watson-Marlow. Cechujące się wysoką sprawnością urządzenia dodatkowo obniżą koszty operacyjne.

Watson-Marlow, czołowy producent pomp wyporowych, po raz kolejny udowodnił, że jest liderem branży i szybko spełnił zapotrzebowanie na nowe, energooszczędne urządzenia. Do pomp perystaltycznych Bredel i pomp sinusoidalnych MasoSine zostały wprowadzone zmiany, które pozwolą na obniżenie kosztów eksploatacji i dodatkowo wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne.

Zasadniczo, aby spełnić wymagania nowych przepisów, producenci silników muszą przeprojektować produkty z większą zawartością miedzi, co pozwoli na ograniczenie strat o około 15 proc. w porównaniu z silnikami klasy IE2. Korzyścią dla użytkownika jest znaczne zmniejszenie kosztów operacyjnych w całym cyklu użytkowania silnika klasy IE3, a także znaczne ograniczenie emisji CO2.

Wyższe poziomy sprawności energetycznej wprowadzone 1 stycznia 2015 r. są ważnym krokiem w kierunku ujednolicenia wymagań w zakresie energooszczędności silników elektrycznych. Wszystkie urządzenia Watson-Marlow są poddawane niezależnym testom, aby zagwarantować ich zgodność z nowym ustawodawstwem.

„Inżynierowie szukający najefektywniejszych energetycznie i kosztowo pomp procesowych, mogą wybierać spośród szerokiej oferty pomp Watson-Marlow, które spełniają kryteria zaproponowane przez Unię Europejską. Najnowsze wersje naszych pomp pozytywnie wpłyną na obniżenie kosztów produkcji, co bezpośrednio przełoży się na oszczędności w firmach. Warto również zaznaczyć, że nowe urządzenia  znacząco wpływają na zmniejszenie emisji CO2 , a w następstwie na ochronę środowiska” – powiedział Rafał Łydziński, Kierownik Sprzedaży Watson-Marlow.

Profil Grupy Watson-Marlow Pumps

Grupa Watson-Marlow Pumps jest światowym liderem wśród producentów pomp wyporowych.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Grupa Watson-Marlow Pumps rozwinęła się dzięki wyselekcjonowanym przejęciom i strategicznym inwestycjom w innowacyjne technologie. Fundamentem rynkowej pozycji jest doświadczenie i najnowocześniejsza technologia pomp perystaltycznych i sinusoidalnych o niskich wymaganiach w zakresie konserwacji, które stanowią najszybciej rosnący segment rynku pomp wyporowych.

Na Grupę Watson-Marlow składa się obecnie sześć odrębnych marek, uzupełniających gamę oferowanych produktów. W skład Grupy wchodzą:

  • Watson-Marlow Pumps –pompy perystaltyczne o wysokiej dokładności dozowania
  • Watson-Marlow Tubing – precyzyjne węże
  • Bredel Hose Pumps – pompy przewodowe o wysokiej wytrzymałości
  • MasoSine Process Pumps – pompy sinusoidalne do cieczy, płynów i mas wrażliwychna ścinanie
  • BioPure Processing Components – systemy połączeń węży jednorazowego użytku dla klientów z sektora biofarmaceutycznego

Watson-Marlow Pumps Group (SPX:LSE) jest spółką zależną notowanej na londyńskiej giełdzie spółki Spirax Sarco Engineering Group, specjalizującej się w wytwarzaniu wysokiej klasy armatury przemysłowej dla instalacji pary i kondensatu.