Obowiązki wykonawcy prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych

Pracownicy działów utrzymania ruchu bardzo często prowadzą prace kontrolno – pomiarowe przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych. Od ich rzetelności i dokładności niejednokrotnie zależy nie tylko bezpieczeństwo ludzi, ale również maszyn, linii produkcyjnych czy też budynków przemysłowych

Rys. 1. Stanowisko kontroli i kalibrowania przyrządów pomiarowych

Przydatne więc może się okazać przypomnienie podstawowych wymagań i obowiązków dla wykonujących tego typu prace. Wiedza w tym zakresie stanie się przydatna zarówno doświadczonym pracownikom, którzy wraz z codzienną rutyną zapominają o pewnych elementarnych zagadnieniach, jak i pracownikom, którzy dopiero rozpoczynają pracę w utrzymaniu ruchu.

Okresy między sprawdzeniami i zakres kontroli

Przepisy polskiego prawa w sposób jednoznaczny mówią o okresowej kontroli, przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Okresowe sprawdzenia oraz próby instalacji elektrycznych mają na celu określenie, czy ich stan nie pogorszył się w takim stopniu, że dalsze korzystanie z nich byłoby niebezpieczne. Sprawdzenie okresowe powinno również obejmować badanie skutków zmian w stosunku do stanu, dla którego instalacja została przewidziana.

Wymagania norm mówią o tym, że sprawdzenia i próby powinny być wykonywane w ciągu najkrótszego czasu, wynikającego z charakteru instalacji i warunków środowiskowych. W pewnych przypadkach zaleca się najkrótszy okres między sprawdzeniami. Są to:

  • miejsca pracy lub lokalizacje, gdzie występuje niebezpieczeństwo zniszczenia, pożaru lub wybuchu oraz instalacje niskiego i wysokiego napięcia,
  • obiekty komunalne,
  • place budowy,
  • miejsca, w których używany jest sprzęt przenośny.

Autor: Damian Żabicki