„Ocieplenia na ocieplenia” – nowa publikacja Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

    W Polsce już od około 30 lat powszechnie ociepla się ściany domów, bloków mieszkalnych i innych obiektów budowlanych. Jednak część z wykonanych przed laty ociepleń ma – według dzisiejszych kryteriów i norm – niewystarczającą grubość izolacji i nie zapewnia odpowiedniej ochrony przed utratą ciepła. Można temu zaradzić instalując nowe ocieplenie na już istniejącym, pod warunkiem, że pozwala na to stan techniczny ściany oraz „starego” ocieplenia. Stowarzyszenie na  Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) opracowało zalecenia dotyczące renowacji istniejącego ocieplenia. „Ocieplenia na ocieplenia”, nowa publikacja SSO, wskazuje, jak ocenić istniejące docieplenie przed podjęciem decyzji o zastosowaniu dodatkowej warstwy ocieplenia oraz jak prawidłowo ją wykonać.

    – Jeśli stan techniczny dotychczasowego ocieplenia budynku jest dobry, ale nie zapewnia ono wystarczającej izolacyjności termicznej ścian, ponowne docieplenie może być najlepszym rozwiązaniem. Dzięki temu można zaoszczędzić na kosztach renowacji czy wymiany istniejącego ocieplenia, jak również jego usunięcia, utylizacji czy składowania. Jednak najpierw trzeba dokładnie sprawdzić, a następnie przygotować ścianę oraz „stare” ocieplenie, ponieważ mają one utrzymać instalowany nowy system ociepleń. Należy też zwrócić się do specjalisty o przygotowanie projektu i prowadzić prace ściśle według jego założeń – podkreśla Wojciech Szczepański, prezes Zarządu SSO.

    Do ponownego ocieplenia nadaje się każdy system ociepleń posiadający Aprobatę Techniczną, w której zawarto możliwość wykorzystywania go jako drugiego układu termoizolacyjnego.  Kluczowe jest mocowanie nowego ocieplenia: warstwę kleju trzeba wspomóc łącznikami mechanicznymi ze stalowym, najlepiej wkręcanym, trzpieniem. Kołki powinny przechodzić przez wszystkie warstwy obydwu układów ociepleń, aż do ściany, w której należy je dobrze zakotwić. Liczba, długość, rodzaj i rozmieszczenie łączników mechanicznych powinny być określone w projekcie.

    W naszych zaleceniach „Ocieplenia na ocieplenia” staraliśmy się dokładnie opisać zasady diagnostyki istniejącego docieplenia, a także etapy instalowania drugiego układu ociepleniowego. Dodatkowo zilustrowaliśmy poszczególne czynności wykonanymi specjalnie na potrzeby publikacji zdjęciami. W ten sposób powstał przejrzysty przewodnik ułatwiający tego rodzaju prace, który może być pomocą zarówno dla wykonawcy, jak i kontrolującego go inwestora – dodaje prezes Wojciech Szczepański.

    Publikację „Ocieplenia na ocieplenia” można pobrać ze strony SSO: http://www.systemyocieplen.pl