Odzysk ciepła traconego przez kotły grzewcze

Kolejny etap sprawności energetycznej

Kadra kierownicza zarządzająca procesami przemysłowymi, a także kierownicy ds. energii nieustająco poszukują sposobów zmniejszenia przez zakład zapotrzebowania na energię. Przeprowadza się audyt zakładów celem znalezienia sposobów oszczędzania energii w układach parowych, łącznie z poszukiwaniem nieszczelności i naprawą oddzielaczy skroplin, poprawianiem stopnia zaizolowania i wyłączaniem lub przestawianiem na bieg jałowy urządzeń, które nie są aktualnie używane.

System kondensacyjnego podgrzewacza wody znajduje się na stalowej platformie w części centralnej tego zdjęcia

W USA program Save Energy Now opracowany przez Biuro ds. Efektywnego Wykorzystania Energii i Energii Odnawialnej (EERE) z Ministerstwa Energii przedstawia, jak znaczne oszczędności energii są możliwe w zakładach przemysłowych przy wykonaniu rygorystycznej oceny – audytu energetycznego. Po wykonaniu regulacji w istniejącym sprzęcie oraz korekcie stosowanych praktyk właściciel mógłby spytać: „Czy są jeszcze inne działania, które mogą doprowadzić do dalszego zmniejszenia zużycia energii?” Dla wielu przemysłowych użytkowników gazu ziemnego idealnym kolejnym krokiem mogą być systemy odzysku ciepła z kotłów grzewczych.

Audyt energetyczny – ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okresu zwrotu nakładów).