Bezzasobnikowe ogrzewacze wody

Bezzasobnikowy ogrzewacz wody, który początkowo przeznaczony był do specyficznych niszy rynkowych, znalazł wiele nowych zastosowań, w tym także w sektorze przemysłowym.

Fabryka Smurfit Stone zastosowała sześć jednostek ogrzewaczy używanych do zaopatrzenia w gorącą wodę procesu mieszania kleju podczas wytwarzania tektury falistej

System podgrzewaczy początkowo skierowany był tylko dla użytkowników mieszkań, w których punkt poboru ciepłej wody znajdował się w znacznej odległości od centralnego kotła wody użytkowej.

Jednak z czasem ogrzewacze znalazły obszerniejsze pole zastosowań. Urządzenia te opalane gazem zapewniają stałe i obfite źródło ciepła w postaci ciepłej wody w każdym miejscu budynku. Redukuje to potrzeby wielkich centralnych kotłów wody i eliminuje straty związane ze stanem oczekiwania. Inne zastosowanie o rosnącej popularności to użycie ogrzewaczy wody do zaopatrzenia centralnego ogrzewania w szerszym środowisku mieszkaniowym i komercyjnym.

Tak więc jednostki grzewcze zostały zastosowane w sektorze komercyjnym, dzięki temu uzyskano możliwość zastosowania ich w wielu rozwiązaniach. Odkryto nowe interesujące rozwiązania dla podgrzewaczy wody, także w przemyśle.