Oleje hydrauliczne – nowoczesne produkty przynoszą mierzalne korzyści

Zmniejszenie zużycia energii oraz pomoc w ograniczeniu kosztów serwisowania i przestojów – to często pojawiające się oczekiwania zakładów produkcyjnych wobec wysokiej jakości olejów hydraulicznych. Przykład Mobil DTE 10 Excel pokazuje, że osiągnięcie powyższych korzyści nie musi pozostawać w sferze niezrealizowanych planów. Potwierdzają to liczne testy laboratoryjne oraz przykłady firm produkcyjnych z różnych regionów świata*.

Firma PT Innovative Plastic Packaging używa urządzeń marki Nissei i Arburg do formowania wtryskowego i rozdmuchowego. Początkowo układy hydrauliczne były smarowane olejem mineralnym, wymienianym raz w roku zgodnie z zaleceniami OEM. Właścicielowi firmy zależało na zmniejszeniu zużycia energii i temperatury pracy maszyn oraz wydłużeniu interwałów serwisowych, dlatego zdecydował się na zmianę dotychczasowego oleju do układów hydraulicznych.

Specjaliści ExxonMobil przyjrzeli się funkcjonowaniu urządzeń hydraulicznych i zalecili stosowanie wysokiej jakości, bezcynkowego oleju hydraulicznego Mobil DTE 10 Excel 46 o wysokim wskaźniku lepkości (VI). Ponadto wprowadzili kontrolę zużycia energii oraz analizy olejowe Mobil Serv w celu monitorowania stanu oleju i działania sprzętu.

W wyniku zmiany dotychczasowego oleju hydraulicznego na Mobil DTE 10 Excel 46, firma odnotowała spadek zużycia energii o 5,8% oraz temperatury pracy oleju o 4°C. Wyniki laboratoryjnych analiz oleju dowiodły, że żywotność oleju została wydłużona nawet trzykrotnie, co wygenerowało istotne korzyści finansowe.

Inny przykład osiągniętych korzyści pochodzi z firmy Amcor Rigid Plastics, która wydłużyła żywotność sprzętu i podniosła produktywność dzięki wykorzystaniu tego samego oleju hydraulicznego Mobil DTE 10 Excel 46. Amcor Rigid Plastics używał wtryskarek hydraulicznych Husky Hypet. Przez siedem lat urządzenia były smarowane przy użyciu oleju Mobil DTE 10 Excel 46. Celem firmy była dalsza maksymalizacja produktywności i wydajności sprzętu.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, specjaliści Mobil zarekomendowali dalsze stosowanie Mobil DTE 10 Excel 46. Ponadto przeprowadzono analizy olejowe Mobil Serv oraz szkolenie z filtracji, przechowywania i postępowania z olejami hydraulicznymi. Mobil DTE 10 Excel 46 dotrzymał obietnicy w zakresie wzrostu produktywności. Dzięki doskonałej odporności na utlenianie, firma Amcor Rigid Plastics wydłużyła okresy między wymianami oleju powyżej 7 lat, bez ryzyka wystąpienia problemów z pompą czy zaworami. Ograniczenie przestojów przyniosło firmie nie tylko istotne oszczędności finansowe. Dzięki ograniczeniu o 24 godziny kontaktu człowieka z maszyną wzrosło bezpieczeństwo. Na wprowadzeniu rekomendacji zyskało również środowisko, bo w skali roku ilość oleju poddawanego utylizacji zmniejszyła się o 6000 litrów.

Trzecim dobrym przykładem jest firma EVCO Plastics, która odnotowała 3,3-procentową redukcję zużycia energii podczas testów środka smarnego. Poniższy film prezentuje, jak olej hydrauliczny Mobil DTE 10 Excel pomógł firmie ograniczyć przestoje, utrzymać maszyny w dobrym stanie technicznym i oszczędzić energię.

Jak podkreśla Michelle Ruiz, Industrial Sales Engineer z ExxonMobil, pompy we wtryskarkach do formowania elementów z tworzyw sztucznych pracują w bardzo wymagających warunkach. „Ciśnienie osiąga wysokie wartości, rzędu 2000 lub więcej PSI, a temperatury potrafią sięgać około 60 stopni Celsjusza. Olej hydrauliczny, który pracuje w takich warunkach ulega degradacji. Dlatego zalecamy stosowanie wyłącznie sprawdzonych produktów smarnych Mobil”.

Jak pokazują prezentowane przykłady, oleje hydrauliczne z serii Mobil DTE 10 Excel pomagają minimalizować koszty serwisowania i przestojów, utrzymując czystość układu nawet trzykrotnie dłużej niż oleje konkurencyjne. Ponadto wspierają realizację planów oszczędności energii i poprawy produktywności dzięki wysokiej wydajności układu hydraulicznego. Zastosowanie olejów Mobil DTE 10 Excel w kontrolowanych testach sprawności zwiększyło wydajność pomp hydraulicznych o 6% w porównaniu do standardowych referencyjnych olejów hydraulicznych**. Trudno nie zgodzić się z faktem, że wyżej opisane korzyści zasługują na bliższe przyjrzenie się olejom Mobil DTE 10 Excel i rozważenie ich użycia we własnym zakładzie produkcyjnym.

Więcej informacji na temat olejów hydraulicznych Mobil znajdziesz na stronie internetowej Mobil lub u autoryzowanych dystrybutorów środków smarnych Mobil: Dexol, Ekonaft, Mobipol oraz SmartPlus.

*Prezentowane dowody osiągniętych korzyści opierają się na doświadczeniu konkretnych firm. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju urządzenia i jego użytkowania, warunków i środowiska pracy oraz stosowanego wcześniej środka smarnego.

**Zastosowana technologia pozwala na wyższą o 6% efektywność pompy hydraulicznej w porównaniu ze standardowymi olejami hydraulicznymi w testach przeprowadzonych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych. Wyniki jakie osiągnął ten produkt w zakresie oszczędności energii zostały uzyskane w testach przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi standardami i protokołami branżowymi. Poprawa efektywności zależy od warunków eksploatacyjnych i zastosowania. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem TechDeskEurope@exxonmobil.com.