Oleje i smary Mobil dla przemysłu

Gotowość do pracy i wydajność maszyn mają bezpośredni związek z całkowitą produktywnością oraz rentownością zakładów przemysłowych i firm z branży wydobywczej. Sposobem na uzyskanie przewagi na rynku jest wybór wydajnych środków smarnych. Poniżej przedstawiamy przykłady, jak oleje i smary Mobil dla przemysłu pomogły firmom ograniczyć awaryjność, wydłużyć okres eksploatacji sprzętu i okresy pomiędzy wymianami oleju oraz oszczędzić w skali roku nawet kilkadziesiąt tysięcy dolarów.

Podstawowym zadaniem środków smarnych jest ochrona sprzętu, ograniczanie nieplanowych przestojów i wydłużenie okresów pomiędzy wymianami. Obecnie, rozwój technologii środków smarnych pozwala zakładom przemysłowym wybrać takie oleje i smary, które zapewniają nie tylko doskonały poziom ochrony, ale również inne potencjalne korzyści, takie jak np. ograniczenie zużycia paliwa.

Wzrost produktywności i zrównoważony rozwój

Olej hydrauliczny Mobil DTE 10 Excel™ jest przykładem środka smarnego, który podniósł poprzeczkę w zakresie poprawy produktywności. Cechuje go wyjątkowa, nawet trzykrotnie wyższa trwałość w porównaniu ze standardowymi olejami hydraulicznymi2, przy jednoczesnym utrzymaniu doskonałej czystości systemu i ochrony podzespołów. Co więcej, Mobil DTE 10 Excel™ zapewnia doskonałą ochronę podczas rozruchu i pracy w temperaturze otoczenia nawet -34°C (dla odpowiednich klas lepkości ISO VG).

Zarządca kopalni takonitu w Minnesocie (USA) szacuje, że Mobil DTE 10 ExcelTM przyniósł w skali roku ponad 43 000 USD oszczędności, dzięki poprawie niezawodności systemu hydraulicznego dużej ładowarki kołowej. Zimą, średnie temperatury w wyrobisku takonitu mogą spadać nawet poniżej -40°C. System chłodzenia dużej ładowarki kołowej nie pracuje poprawnie w tak ekstremalnych warunkach, unieruchamiając układ hydrauliczny. Po zastosowaniu oleju Mobil DTE 10 ExcelTM, zarządca kopalni odnotował 75% spadek awaryjności systemu hydraulicznego podczas pracy w niskich temperaturach, wydłużenie z 2000 do 8000 godzin okresów pomiędzy wymianami oraz dwukrotne wydłużenie żywotności pomp1.

Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40, olej do wysokoprężnych silników pojazdów ciężkich, jest kolejnym produktem smarnym mającym wpływ na poprawę produktywności i paliwooszczędności. W kopalni La Herradura, położonej na pustyni Sonora w Meksyku, firma Construplan używa ponad 40 sztuk ciężkiego sprzętu, w tym dużych i mniejszych wysoko obciążonych pojazdów ciężarowych i koparek, których silniki smaruje syntetyczny olej Mobil Delvac 1™. Wraz z dużymi obciążeniami, sprzęt jest narażony na pracę w bardzo szerokim zakresie temperatur, od -10⁰C zimą do 50⁰C latem. Po przejściu na olej Mobil Delvac 1TM, Construplan zauważył wyraźne korzyści – lepszą wydajność sprzętu, spadek jego awaryjności, mniejsze zużycie paliwa i wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju. W rezultacie, kierownictwo Construplanu mogło ograniczyć zużycie oleju, zmniejszyć ilość odpadów oraz poprawić wydajność sprzętu i pracy załogi.

Nowoczesne smary mają również kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności sprzętu samojezdnego. Zarządca kopalni z Egiptu, do smarowania sworzni i tulei maszyn do robót ziemnych używał standardowego smaru ogólnego zastosowania. Niestety, prowadziło to do wysokiego zużycia smaru, częstych przestojów sprzętu oraz wzrostu wydatków na naprawy. Zgodnie z rekomendacją ExxonMobil, smar standardowy został zastąpiony we wszystkich 27 maszynach przez specjalny smar przeznaczony do sprzętu kopalnianego o nazwie Mobilgrease XHPTM 322 MINE, ze względu na wydajną pracę w warunkach dużych wibracji i wysokich temperatur.  Zastosowanie smaru Mobilgrease XHP 322 MINE w maszynach do prac ziemnych pozwoliło znacznie wydłużyć z 18 do 50 godzin okresy pomiędzy smarowaniem maszyn. Mniejsze zużycie smaru przyniosło w skali roku 35 700 USD oszczędności. Co więcej, dzięki ograniczeniu przestojów, kopalnia zwiększyła o 1,7 proc. swoją produktywność i zaoszczędziła kolejne 46 900 USD w skali roku na kosztach zatrudnienia.

Monitorowanie wydajności sprzętu

W celu poprawy wydajności pracy maszyn i uzyskania oszczędności, należy monitorować stan oleju i sprzętu przy jednoczesnym stosowaniu wysokiej jakości środków smarnych. Kondycja środków smarnych i sprzętu powinna być regularnie kontrolowana. Zazwyczaj, zaleca się kwartalne analizy olejowe oraz coroczne przeglądy sprzętu. Analiza oleju powinna obejmować pomiar lepkości cieczy, zawartości wody, ilości cząstek oraz obecności metali. Obserwacja zmian w wynikach analiz olejowych jest konieczna do oceny kondycji produktów smarnych. Dzięki porównaniu wyników analiz, możliwa jest szybka reakcja na niepokojące zmiany, zanim staną się one realnym problemem.

Dla specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie sprzętu i poszukujących skutecznego programu analiz olejowych, ExxonMobil uruchomił internetowy dostęp do wyników analiz olejowych Signum™. Analizy Signum dają inżynierom szybki dostęp i bezpośrednią kontrolę nad programem analiz olejów w eksploatacji. Użytkownicy systemu mogą w łatwy sposób zarządzać programem analiz. Opcje programu Signum pozwalają na:

  • aktualizację zarejestrowanego sprzętu i zmianę opcji analiz w oparciu o sprzęt lub wymagania względem jego utrzymania,
  • śledzenie statusu próbek w laboratorium,
  • bezpośrednie działania na podstawie wyników analizy,
  • udostępnienie wyników analizy w bezpiecznym, chronionym hasłem środowisku pracy.

Łącząc wysokiej jakości środki smarne oraz efektywny program analiz oleju, zarządy kopalń mogą zwiększyć przewagę konkurencyjną, produktywność oraz ograniczyć zużycie paliwa przez maszyny i urządzenia górnicze. Możliwa jest także poprawa bezpieczeństwa i zdrowia załogi. Ograniczając planowe i nieplanowe prace serwisowe, eliminujemy związane z tym zagrożenia dla bezpieczeństwa, jakie towarzyszą pracy inżynierów.

Więcej informacji o produktach i usługach ExxonMobil dla przemysłu uzyskasz

w Dziale Pomocy Technicznej (bezpłatna infolinia 0 800 44 11 603 lub TechDeskEurope@exxonmobil.com) lub w internecie: www.mobil.pl, www.mobilindustrial.com.

1 – Wyniki opierają się na doświadczeniu pojedynczego klienta. Rzeczywiste korzyści mogą się różnić w zależności od rodzaju używanego sprzętu i jego serwisowania, warunków pracy oraz otoczenia i wcześniej używanego środka smarnego.

2 – Porównanie efektywności energetycznej Mobil DTE 10 Excel odnosi się jedynie do standardowych płynów hydraulicznych ExxonMobil. Zastosowana technologia pozwala na zwiększenie wydajności pomp hydraulicznych do 6% w porównaniu z serią Mobil DTE 20 testowaną w standardowych aplikacjach hydraulicznych w kontrolowanych warunkach. Informacja o wydajności energetycznej tego produktu oparta jest na wynikach badania z użyciem olejów, zgodnie ze wszystkimi mającymi zastosowanie standardami i protokołami przemysłowymi. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków operacyjnych.