Pożar na instalacji Olefin w Płocku

Podczas prac związanych z uruchomieniem instalacji Olefin na terenie należącej do PKN Orlen rafinerii w Płocku doszło do niewielkiego zapłonu węglowodorów lotnych na będącej w postoju i wyłączonej z ruchu technologicznego części instalacji – poinformował koncern.

W wyniku tego zdarzenia poszkodowanych zostało sześciu pracowników firmy zewnętrznej wykonujących prace remontowe. Ze wstępnych ustaleń służb medycznych, które wraz z jednostką zakładowej straży pożarnej natychmiast przybyły na miejsce zdarzenia wynika, że nie ma zagrożenia dla życia poszkodowanych. Wszyscy trafili na obserwację medyczną do Szpitala Wojewódzkiego w Płocku. Przyczyny zdarzenia wyjaśni powołana w tym celu komisja specjalistów z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej.

Instalacja Olefin w Płocku składa się z dwóch ciągów technologicznych. Jeden z nich jest w trakcie rozruchu i już wczoraj spodziewane było wytworzenie pierwszych produktów po ponownym uruchomieniu instalacji, natomiast drugi ciąg jest wyłączony z pracy i zostanie włączony, gdy służby utrzymania ruchu technologicznego zdecydują o jego bezpiecznym uruchomieniu.

Wytwórnia Olefin II przeszła planowany postój technologiczny w ciągu ostatnich trzech tygodni (proces zatrzymywania instalacji odbył się w dniach 7-10 września br.), natomiast opisany wypadek miał miejsce w trakcie ponownego uruchamiania instalacji.

Instalacja, po ostatniej modernizacji, zakończonej w 2005 roku, ma zdolności produkcyjne na poziomie 700 tys. ton etylenu i do 385 tys. ton propylenu rocznie.