Opel: polska fabryka oszczędniejsza o 30 proc.

  Gliwicka fabryka Opla zmniejszyła zużycie energii o około 30 proc. dzięki zrealizowanemu wspólnie z naukowcami z Politechniki Śląskiej programowi, służącemu racjonalizacji gospodarki energetycznej w zakładzie.

  – Dzięki wdrożonym działaniom zredukowano zużycie energii o ponad 40 gigawatogodzin, co w przeliczeniu na emisję dwutlenku węgla oznacza jej obniżenie o ok. 40 tys. ton rocznie – poinformowała Agnieszka Brania z biura prasowego General Motors Manufacturing Poland, do którego należy gliwicki zakład.

  Powołany w firmie zespół naukowo-badawczy, który we współpracy z naukowcami opracował i wdrożył służący oszczędnościom system, w ostatnim czasie otrzymał za to nagrodę ministra środowiska. Przyznano ją „za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze”.

  Wdrożony w fabryce projekt dotyczył takiego zarządzania energią w procesach technologicznych, by rozwój zakładu nie powodował automatycznego wzrostu zużycia prądu i ciepła. Przeciwnie – zastosowano takie rozwiązania, które pozwoliły ograniczyć zużycie o ok. 30 proc. wobec obecnego zapotrzebowania.

  W ramach programu w zakładzie wprowadzono system zarządzania energią, oparty na światowych standardach. W czerwcu tego roku gliwicka fabryka, jako pierwszy zakład produkcyjny w Polsce, otrzymała stosowny certyfikat.

  Szukając sposobów na poprawę efektywności energetycznej, zaczęto od kształtowania postaw i zachowania pracowników w miejscu pracy. Przedstawiciele zakładu wskazują, że to niewymagające dużych nakładów działanie przyniosło wymierne efekty.

  Równolegle wprowadzono zmiany w urządzeniach i instalacjach, znacząco obniżając ich energochłonność. Jednak największe oszczędności przyniosło wdrożenie rozwiązań, opracowanych we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dzięki nim zużycie energii w poszczególnych systemach zmniejszyło się od 20 do 50 proc.

  Innowacje dotyczyły zarówno modernizacji istniejących instalacji, jak i zmian w technologii. Np. modyfikacja sterowania transferem ciepła technologicznego w systemach chłodzących przyniosła obniżenie zużycia energii o 50 proc., optymalizacja systemu sprężonego powietrza o 40 proc., a wdrożenie nowego rodzaju zgrzewadeł o 50 proc. Zastosowano też układy oszczędzania energii w systemach oświetleniowych oraz rozpoczęto odzysk ciepła ze spalin pieców lakierniczych i systemów wentylacyjnych.

  W ubiegłym roku gliwicka fabryka Opla wyprodukowała ponad 158,7 tys. samochodów, przy zdolnościach produkcyjnych sięgających 207 tys. aut. Plan na 2011 rok zakłada produkcję ok. 175 tys. samochodów, z czego ok. 17 tys. stanowić będzie nowa trzydrzwiowa astra IV, ok. 20 tys. – astra III, a pozostałą część – główny model fabryki, czyli pięciodrzwiowa astra IV. Gliwicki zakład zatrudnia ok. 3 tys. pracowników.

  www.wp.pl