Oprogramowanie IoT Gateway

Oprogramowanie IoT Gateway pozwala łatwo i ekonomicznie pozyskiwać informacje z różnych sterowników PLC, otwierając maszyny na nowoczesne rozwiązania IT.
Dane zbierane z maszyn pomagają optymalizować procesy produkcyjne i kontrolować jakość produktu. Rozwiązanie nie ingeruje w logikę sterowania maszyną czy automatykę urządzeń i elementów wykonawczych.

Dzięki wbudowaniu w sterownik PLC marki Rexroth lub instalacji na komputerze przemysłowym, rozwiązanie pozwala na łączenie dotychczas używanych maszyn i modułów w sieć, umożliwiając komunikowanie się z innymi urządzeniami Internetu Rzeczy lub bazami danych. Wszystkie połączenia z urządzeniami są centralnie zarządzane poprzez IoT Gateway za pomocą funkcji Device Portal.

Zalety rozwiązania:

• „Podłącz i uruchom” w trzech krokach
• Modułowa koncepcja umożliwiająca indywidualną adaptację
• Solidne przemysłowe wykonanie
• Otwarta architektura oprogramowania
• Szybkie przetwarzanie i przekazywanie danych procesowych
• Łatwy tryb konfiguracji poprzez wbudowany interfejs przeglądarkowy
• Ogólnoświatowe doradztwo, konfiguracja, wsparcie i konserwacja firmy Bosch Rexroth
• Skalowalna i elastyczna topologia