OpShield

Rozwijając strategiczną dziedzinę jaką jest dla spółki Tekniska Polska cyberbezpieczeństwo sieci przemysłowych, wprowadziliśmy na rynek w 2018 roku unikalną linię produktów składających się na system OpShield. Jest to najwyższej klasy platforma służąca do budowy systemów cyberbezpieczeństwa w zasobach sieci przemysłowych OT. Opracowany przez największego światowego giganta – amerykański koncern General Electric (spółka GE Digital), OpShield jest przeznaczony do stosowania w sieciach tzw. Infrastruktury Krytycznej, której przykładami mogą być przedsiębiorstwa branży energetycznej, gazowniczej, petrochemicznej, wodociągi, medycyna, bankowość, a więc mające dyspozycji i eksploatujące zasoby, których utrzymanie ma istotny wpływ na gospodarkę całego państwa lub na bezpieczeństwo i komfort życia obywateli.

System OpShield może pełnić dwojaką rolę w zależności od zastosowania i konfiguracji. Podstawową rolą jest pasywne wykrywanie naruszeń, gdy system pracuje jako IDS (Intrusion Detection System). W trybie IDS system prowadzi analizę behawioralną sieci, monitoruje ją w sposób ciągły i informuje centrum bezpieczeństwa SOC (Security Operation Center) o wszelkich naruszeniach, próbach uzyskania dostępu, nietypowym dla danej sieci ruchu i innych anomaliach. Skonfigurowanie systemu OpShield do pracy jako IPS (Intrusion Prevention System) umożliwia podejmowanie przez OpShield aktywnych działań opartych na ustalonych wcześniej scenariuszach. Możliwości pracy w trybie IPS, choć imponujące, są w przemyśle stosowane rzadko bądź w bardzo ograniczonym zakresie, gdyż podejmując zautomatyzowane działania można naruszyć podstawowe założenie pracy sieci przemysłowej: stabilność i nienaruszalność przebiegu procesu przemysłowego. Łatwo sobie wyobrazić wielkość strat które mogłyby powstać w wyniku zatrzymania procesów na linii ciągłego odlewania stali w hucie.

Na system OpShield składa się rodzina urządzeń realizujących rożne funkcje w zależności od konfiguracji  i trybu pracy systemu. Trzeba pamiętać że żaden system cyberbezpieczeństwa przemysłowego nie działa samoistnie, a pojęcie „cyberbezpieczeństwo” należy w kontekście przemysłu widzieć jako ciągły proces, nie zaś jako stan. OpShield jest narzędziem dzięki któremu możliwa jest skuteczna i efektywna praca Security Operation Center a sukces w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przemysłowego to zawsze efekt wspólnych wysiłków: organizacyjnych, kompetencji zespołu SOC oraz skutecznego wsparcia przez zaawansowane narzędzia takie jak OpShield.