Optymalny dobór przekładni

  Potencjał ekonomiczny w zakresie poprawy efektywności użytkowania energii elektrycznej w gospodarce światowej jest znaczący i raczej słabo wykorzystany nie tylko ze względu na szereg istniejących barier wynikających z użytych technologii, ale także z braku wiedzy potrzebnej do optymalnego doboru układów napędowych – w tym także reduktorów i motoreduktorów.

  Należy pamiętać, że optymalny dobór układu napędowego dotyczy zarówno prostych systemów – pełniących często funkcje pomocnicze procesu technologicznego (np. napędy przenośników różnego rodzaju), jak i zaawansowanych systemów napędowych, bardzo często stanowiących ważny element układu automatyki w procesie technologicznym realizowanym w przedsiębiorstwie.

  Optymalny dobór przekładni składa się co najmniej z czterech etapów:

  – określenie warunków pracy, wybór współczynnika bezpieczeństwa,

  – wykonanie niezbędnych wyliczeń, w szczególności na moc P1 na wale czynnym, a także moment obrotowy M2 na wale biernym,

  – wybór rodzaju przekładni ze szczególnym uwzględnieniem jej sprawności i funkcjonalności,

  – wybór z aktualnego katalogu technicznego przekładni spełniającej warunki z pkt 1, 2 i 3.

  Należy pamiętać, że producenci przekładni wprowadzili współczynnik bezpieczeństwa, ponieważ z reguły nie jest możliwe określenie wszystkich możliwych obciążeń krótkotrwałych i rzadkich impulsów momentu obrotowego, czy też krótkotrwałych sił osiowych oddziałujących na wał bierny w procesie technologicznym. Współczynnik ten uwzględnia z wystarczającą dokładnością wszystkie czynniki wpływające na żywotność przekładni i dlatego jest taki istotny podczas jej doboru. Bardzo częstym pytaniem stawianym przez pracowników HF Inverter Polska przyszłym użytkownikom napędów jest pytanie dotyczące warunków pracy, planowanego zastosowania, co jest związane właśnie z możliwością określenia współczynnika bezpieczeństwa. W zależności od producenta przekładni i jej typu współczynniki bezpieczeństwa mogą się od siebie różnić, wynika to m.in. z rodzaju zastosowania materiałów, technologii wykonania przekładni, czy też warunków ułożyskowania.

  Autor: Mariusz Snowacki, HF Inverter Polska