Orlen Laboratorium będzie miało placówkę we Włocławku

  Orlen Laboratorium uruchamia kolejną placówkę analityczną, która – na mocy podpisanej w lipcu umowy z PKN Orlen S.A. – wykonywać będzie analizy laboratoryjne niezbędne dla zapewnienia jakości produkcji i wyrobu gotowego kwasu tereftalowego – PTA.

  Wytwórnia kwasu tereftalowego – PTA zlokalizowana na terenie PKN Orlen we Włocławku to jeden z głównych elementów projektu rozbudowy części petrochemicznej koncernu. Dzięki nowej instalacji Orlen dołączy do światowych liderów wytwarzających ten surowiec.

  Placówka we Włocławku to pierwsze takie laboratorium w Polsce. Pierwsze próbki do analiz z instalacji PTA trafią do włocławskiego laboratorium prawdopodobnie na początku listopada, jednak już od października laboratorium będzie w pełnej gotowości do ich wykonywania, będzie bowiem prowadzić badania dla potrzeb rozruchu instalacji.

  W gestii Orlen Laboratorium leży wdrożenie innowacyjnych metod analitycznych w oparciu o licencję dotyczącą całego projektu PTA oraz zapewnienie zaplecza analitycznego związanego z uruchomieniem instalacji. Laboratorium wykonywać będzie analizy zgodnie z otrzymanym harmonogramem, w tym również analizy podczas prowadzenia prób przemysłowych i ruchów testowych.

  Spółka zakończyła już nabór pracowników do nowego laboratorium. Docelowo zatrudnionych tam będzie 27 osób, a praca w laboratorium przebiegała będzie w systemie ciągłym. Stanowisko kierownika laboratorium objęła Inga Żmuda – Trzebiatowska, dotychczas pracownik działu technicznego w spółce, a wcześniej – kierownik regionalnego laboratorium w Zgierzu.

  Orlen Laboratorium w swych strukturach posiada 16 laboratoriów – osiem laboratoriów płockich zlokalizowanych na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen i tyle samo laboratoriów regionalnych na terenie kraju: w Warszawie, Olsztynie, Wrocławiu, Katowicach, Szczecinie, Lublinie, Ostrowie Wielkopolskim i Jedliczu.