ORLEN OIL dołączył do Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Fot. Freepik

W dniach 10-11 kwietnia w Ustce odbyła się XXI Konferencja Tabor Szynowy – zakup, modernizacja i utrzymanie, której Partnerem Technologicznym była spółka ORLEN OIL.

Dynamicznie rozwijająca się branża kolejowa w Polsce wymaga aktywnego wsparcia, między innymi poprzez dostarczanie produktów gwarantujących bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie kolei. ORLEN OIL czynnie uczestniczy w rozbudowie tego sektora polskiego przemysłu. Jednym z takich działań była współorganizacja zeszłorocznego „Sympozjum – Branża olejowa dla sektora kolejowego”, której efektem jest dołączenie spółki w poczet firm zrzeszonych w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Przypieczętowaniem współpracy było odebranie certyfikatu członkostwa dla ORLEN OIL przez Jerzego Podmokłego, Członka Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL, podczas XXI Konferencja Tabor Szynowy – zakup, modernizacja i utrzymanie, która odbyła się w dniach 10-11 kwietnia. W trakcie trwania panelu dyskusyjnego przedstawiciel ORLEN OIL – Jacek Bialik, kierownik Zespołu Serwisu Olejowego, wygłosił prezentacje pt. Środki smarne ORLEN OIL dla sektora kolejowego. Podczas wystąpienia poruszono temat m.in. odpowiedniego doboru produktu, jego funkcji oraz technologii, która zapewnia odpowiednią ochronę.

Członkostwo w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei niesie ze sobą obopólne korzyści, zarówno dla ORLEN OIL jak i dla Organizacji. Jest to między innymi sprawna wymiana informacji między wszystkimi członkami, możliwość uczestnictwa we wspólnych konferencjach, wystawach i szkoleniach, co rozszerza promocję wyrobów i usług. Dla ORLEN OIL ważne jest przede wszystkim rozwój sektora kolejowego, co pozwoli na ciągłe udoskonalanie technologii produkcji środków smarnych dla przemysłu, jak również możliwość dotarcia do nowej grupy klientów w kraju i za granicą.

ORLEN OIL to polska spółka działająca w ramach Grupy ORLEN, zajmująca się produkcją oraz dystrybucją środków smarnych do ponad 70 krajów na świecie. Przedsiębiorstwo, posiadające swoje zakłady produkcyjne w Gdańsku, Trzebini, Jedliczu oraz Czechowicach Dziedzicach, od wielu lat jest liderem w krajowej produkcji środków smarnych dla motoryzacji, przemysłu i rolnictwa, odpowiadając tym samym na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku.