Ostatnie metry dzielące nas od Internetu Rzeczy

Sieci przemysłowe poziomu obiektowego mogą posłużyć jako rozszerzenie komunikacji danych, które pozwoli włączyć urządzenia przemysłowe do platformy sieciowej Internetu Rzeczy. Poprawa komunikacji typu IP pomiędzy systemami sterowania a urządzeniami obiektowymi za pomocą IO-Link lub HART (przewodowego lub bezprzewodowego) to przygotowanie istniejącej infrastruktury na nadchodzącą przyszłość.

Na drodze do pełnego wykorzystania możliwości Internetu Rzeczy (IoT) w aplikacjach przemysłowych stoi jedna główna przeszkoda: jak połączyć ze sobą miliony czujników i urządzeń wykonawczych, znajdujących się poza zasięgiem łączności typu Internet Protocol (IP).

W zapewnieniu niezbędnej komunikacji mogą pomóc dwie innowacyjne technologie, które sprawią, że główne korzyści z IoT – zwiększenie ilości danych operacyjnych, produktywności i niezawodności – będą w zasięgu Państwa firmy.

Te „ostatnie brakujące metry” w łączności mogą zostać „zmostkowane”, przyłączone za pośrednictwem urządzeń komunikacyjnych IO-Link (oferowanych przez Profibus & Profinet International) w przypadku aplikacji dyskretnych oraz HART i WirelessHART (oferowanych przez FieldComm Group) w przypadku aplikacji procesowych. Oba protokoły komunikacyjne współpracują z sieciami opartymi na EtherNet/IP (protokole sieci Ethernet opracowanym przez ODVA), umożliwiając łączność czujników z systemem sterowania i dalej z biznesowym systemem IT, co pozwala w pełni korzystać z zalet IoT.

IO-Link w aplikacjach dyskretnych

W rozwijającym się świecie Internetu Rzeczy przedsiębiorstwa dążą do zwiększenia poziomu „inteligencji” swoich urządzeń. Jednak w procesach dyskretnych, takich jak pakowanie, lub w fabrykach motoryzacyjnych, gdzie wykorzystuje się dużą liczbę sensorów, nie opłaca się wymieniać istniejącej infrastruktury na nową, przygotowaną do łączności typu IP. Opracowano więc IO-Link, by zaoferować opłacalne rozwiązanie, umożliwiające zintegrowaną komunikację danych na tych ostatnich metrach poziomu obiektowego sieci i zapewnić niezakłócony przepływ informacji pomiędzy czujnikami a systemem sterowania.

Już w przeszłości podejmowano próby, by czujniki i elementy wykonawcze pracujące na różnych protokołach, takich jak Profibus czy DeviceNet, czyli wymagających różnych typów sieci, skomunikować z urządzeniami wyższego poziomu. Jednak wielu użytkowników tych czujników po prostu porzuciło te starania, ponieważ prowadziło to do podwojenia liczby urządzeń. IO-Link to rodzaj kompromisu rozwiązującego ów problem. Umożliwia łączność, czyli daje dostęp do bogactwa danych, przy wykorzystaniu istniejącej sieci IP.

Dostęp do danych z urządzeń i czujników poziomu obiektowego oznacza, że procesy realizowane w zakładach nie muszą oczekiwać na wyniki przetwarzania danych przez „inteligentniejsze” urządzenia wyższego poziomu sieci, bo akurat nie wszystkie czujniki mają zapewniony dostęp do sieci IP. IO-Link oferuje proste rozwiązanie, poprawiające łączność w operacjach dyskretnych. Komunikuje się poprzez te same trójstykowe złącza i korzysta z takiego samego oprogramowania, jakie było do tej pory używane w sieci Ethernet/IP, co zapewnia płynne pozyskiwanie danych z czujników. Może współpracować ze wszystkimi czujnikami zamontowanymi w maszynie, a te podłączone przez główny interfejs dodatkowo skorzystają na rozbudowanej diagnostyce. Eliminuje to konieczność stosowania nowych protokołów i ogranicza niezbędne wydatki do zakupu czujników współpracujących z technologią IO-Link.

By uzyskać dostęp do tej funkcjonalności przy wykorzystaniu istniejącej w fabryce technologii komunikacyjnej, po prostu wymienia się dotychczasowy interfejs, obsługujący aplikacje dyskretne, na wspomniany interfejs IO-Link. Wiele czujników współpracujących z IO-Link kosztuje i działa identycznie jak używane dotąd standardowe czujniki przeznaczone do obsługi w modułach wejścia/wyjścia. Jednak połączenie takich czujników z nowym interfejsem obudzi w nich nowe funkcjonalności, co da użytkownikom dostęp do wszystkich danych i możliwości konfiguracyjnych oferowanych przez IO-Link. Oznacza to także, że czujniki z wbudowaną obsługą IO-Link mogą zostać zainstalowane jako zwykłe czujniki I/O, a wszelkie funkcje sieciowe da się aktywować później, gdy zajdzie taka potrzeba – i to bez dodatkowych kosztów. Mowa tu więc o rozwiązaniu kompatybilnym nie tylko z istniejącą infrastrukturą, ale także z przyszłą.

Chociaż wszystkie maszyny mogą z niego skorzystać, to jednak nie trzeba łączyć z IO-Link wszystkich czujników znajdujących się w urządzeniach. Praktyka pokazuje, że mniej niż 20% wbudowanych sensorów jest narażonych na fizyczne uszkodzenie – i właśnie to są obszary, w których dodatkowa diagnostyka oferowana przez IO-Link może być naprawdę przydatna.

HART w aplikacjach procesowych

Od lat przepływ informacji procesowych w przedsiębiorstwach zapewnia protokół HART. Wersja WirelessHART oferuje bezprzewodową łączność z czujnikami mierzącymi ciśnienie, temperaturę czy objętość w procesie produkcyjnym. Brama WirelessHART może współpracować z siecią IP na różne sposoby, także poprzez Ethernet/IP. Podobnie jak w przypadku innych sieci bezprzewodowych, istniejące urządzenia można przekonwertować tak, by współpracowały z WirelessHART, tworząc solidną infrastrukturę zapewniającą odpowiedni poziom łączności i pozwalającą generować olbrzymią ilość nowych danych.

Bezprzewodowy HART w wielu aplikacjach oferuje fantastyczną elastyczność, a także monitorowanie i diagnostykę urządzeń. Jeśli np. rura transportująca jest pusta, choć nie powinna, czujnik zaalarmuje operatora, a nie tylko pokaże spadek przepływu. To może pomóc personelowi zakwalifikować zdarzenie jako problem natury procesowej, a nie awarię.

Podobnie jak w przypadku IO-Link, diagnostyka to nie tylko bezpośrednie pomiary. Czujniki dostępne w urządzeniach HART pozwalają na wgląd w stan maszyn, a uzyskane w ten sposób informacje mogą być wykorzystane w predyktywnym utrzymaniu ruchu. To poprawia niezawodność maszyn, stabilność procesu, poziom BHP, bezpieczeństwo danych oraz redukuje koszty konserwacji i nieplanowanych przestojów.

Urządzenia HART współpracują bardzo dobrze z urządzeniami Ethernet/IP w standardowych sieciach IP. Wcześniej dostęp do danych procesowych z urządzeń był ograniczony do systemu sterowania, ale dzięki HART operatorzy mają wgląd w potrzebne im informacje z każdego poziomu produkcji.

Wykorzystanie bram typu IO-Link lub HART umożliwia łączność ze wszystkimi urządzeniami produkcyjnymi poprzez sieć IP. Te dwie podsieci pozwalają płynnie włączyć proces produkcyjny w sieć przedsiębiorstwa, dzięki czemu współczesne fabryki gotowe są na funkcjonowanie zgodnie z filozofią Internetu Rzeczy.

Autorka: Shannon R. Foos jest dyrektorem działu zarządzania aktywami i siecią, a Kevin Zomchek – dyrektorem marketingu ds. produktów sieciowych w firmie Rockwell Automation.

Tekst pochodzi ze specjalnego wydania “Fabryka 4.0“. Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.