Smartfony i tablety w zakładach produkcyjnych

Środowiska produkcyjne dostrzegają już praktyczne korzyści z adaptowania do swoich działań smartfonów, tabletów i elektroniki noszonej (wearables). Nowoczesne urządzenia oferują szybszy niż kiedyś dostęp do zasadniczych informacji oraz aplikacji służących do rozwiązywania rozmaitych problemów związanych z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych. Przyjrzyjmy się temu tematowi w kontekście trwających dyskusji dotyczących Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz koncepcji Przemysłu 4.0 – czwartej rewolucji przemysłowej.

Tablety zapewniają mobilny dostęp do danych dotyczących procesu technologicznego, takich jak temperatura, wraz ze znacznikami czasu. (Źródło: Beckhoff Automation)

Ludzie kochają urządzenia mobilne. W zatłoczonych miejscach publicznych można zobaczyć, jak wiele osób intensywnie wpatruje się w rozjarzone ekrany swoich urządzeń. Smartfony, tablety, a nawet urządzenia noszone na sobie, takie jak smartwatche (inteligentne zegarki), rozpowszechniły się, ponieważ konsumenci przyzwyczaili się do oferowanego przez nie znacznie wyższego poziomu łączności i dostępu do informacji, niż miało to miejsce w przypadku urządzeń poprzedniej generacji.

Wraz z postępującą adaptacją tego typu rozwiązań na rynku konsumenta następuje naturalny postęp dotyczący tworzenia aplikacji przemysłowych, umożliwiających stosowanie smartfonów, tabletów i elektroniki noszonej w środowiskach produkcyjnych. Kwestia ta stała się jednym z głównych podtematów w toczących się dyskusjach na temat Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz idei i technologii Przemysłu 4.0.

Konwergencja technologii

Wkraczanie producentów w sferę technologii mobilnych dla przemysłu następuje w ramach szerszego zagadnienia konwergencji technologii automatyki (Automation Technology – AT) i technologii informacyjnej (Information Technology – IT). Sterowanie oparte na komputerach typu PC stanowi pomost między tymi dwoma sposobami myślenia – częściowo z powodu wbudowanych funkcji i narzędzi serwerów WWW, znajdujących się praktycznie w każdym systemie sterowania opartym na komputerach PC.

Zintegrowane serwery WWW

Te wbudowane funkcje serwerów WWW mogą być w prosty sposób skonfigurowane do hostowania danych dotyczących urządzeń HMI (Human-Machine Interface – interfejs człowiek-maszyna), statystyki produkcji lub diagnostyki utrzymania ruchu. Dostęp do danych dotyczących diagnostyki łatwo uzyskać z sieci czy magistrali obiektowej za pomocą tabletu, bez przerywania pracy interfejsów HMI maszyn produkcyjnych czy podłączania laptopa. Spotkać już można serwery WWW sterowników wykorzystywane do umożliwiania personelowi obsługującemu duże urządzenia dokonywania zmian ich parametrów za pomocą laptopa z różnych miejsc na maszynie, gdy bezpośredni dostęp do interfejsu HMI nie jest możliwy.

Systemy automatyki oparte na komputerach PC korzystają ze standardowych języków HTML5 i JavaScript, co umożliwia funkcjonowanie na różnych standardowych platformach – dopuszczając np. do użytku wszystkie typowe urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Google Android, Apple iOS, Microsoft Windows lub innym standardowym. Jeżeli mają one nowoczesną przeglądarkę stron WWW, to wymagane typy funkcji mogą być łatwo zintegrowane. Czyni to system sterowania oparty na komputerach PC idealną platformą do komunikacji niezbędnej do włączenia technologii mobilnych w pracę fabryk.

Analizowanie danych w chmurze i aplikacje dodające funkcjonalność do urządzeń mobilnych eliminują opóźnienia związane z takimi prozaicznymi czynnościami, jak czekanie na powrót pracownika do biura lub wykonywanie telefonu do sterowni. (Źródło: Beckhoff Automation)

Więcej informacji do podejmowania działań

Wykorzystywanie urządzeń mobilnych w produkcji zapewnia całą gamę możliwości i korzyści dla operatorów. Niezwykle ważną cechą jest możliwość wysyłania powiadomień typu push, dotyczących systemu maszyn i ich statusu (push notification – bez żądania ze strony odbiorcy) – z serwera w chmurze na urządzenie mobilne lub noszone, używane przez operatora.

Ten typ mobilnych lub noszonych interfejsów HMI daje nadzwyczajny poziom elastyczności. Dostarcza bowiem wszystkim odpowiednim osobom – niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie się znajdują – informacji niezbędnych do podejmowania rozmaitych działań. Dodatkowo, przez wdrożenie systemu sterowania opartego na łączności przez Internet, użytkownicy mogą partycypować w polityce BYOD (Bring Your Own Device – przynieś do pracy swoje własne urządzenie). Redukują w ten sposób czas uczenia się obsługi urządzeń w fabryce, mogą bowiem stosować swoje własne urządzenia, z którymi są już zaznajomieni.

Aplikacje w chmurze

Dwuwymiarowe (2D) kody danych związane z urządzeniami mogą po przeskalowaniu przenieść informacje historyczne lub czasu rzeczywistego z systemu sterowania na ekrany urządzeń mobilnych. (Źródło: Beckhoff Automation)

W miarę jak wzrasta integracja technologii mobilnych z technologiami produkcyjnymi, deweloperzy oprogramowania poszukują nowych, intrygujących sposobów pomnażania kapitału. Inteligentne fabryki będą sprzyjać kontynuacji tego trendu przez wprowadzanie nowych rozwiązań opartych na chmurze, takich jak samouczenie się maszyn oraz monitorowanie i wykrywanie ich stanu. W razie zauważenia jakiejś anomalii w działaniu maszyny informacja o niej jest wysyłana do urządzenia mobilnego odpowiedniego operatora i jeśli zakłócenie okazuje się poważne, powiadomienie typu push dociera do odbiorcy znacznie szybciej niż poprzez tradycyjny e-mail. Technologia, która pozwala na wysyłanie powiadomień typu push o zdarzeniach występujących podczas pracy maszyn na urządzenia mobilne bezpośrednio z programowalnego sterownika logicznego PLC, umożliwia lepsze niż dotąd wykorzystanie urządzeń mobilnych w środowisku przemysłowym.

Czwarta rewolucja przemysłowa – Przemysł 4.0 – oraz realizacja koncepcji inteligentnej fabryki są już z pewnością w zasięgu wielu przedsiębiorstw. Dalsza integracja elektroniki noszonej i innych urządzeń mobilnych zwiększa dostępność obu idei i pomaga czynić duże kroki w kierunku ich urzeczywistnienia.

Autor: Daymon Thompson jest specjalistą ds. oprogramowania TwinCAT w firmie Beckhoff Automation. 

Tekst pochodzi ze specjalnego wydania “Fabryka 4.0“. Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.