Oświetlenie zgodne z procesami technologicznymi

    Maciej Gronert, projektant oświetlenia TRILUX Polska

    W zakładach przemysłu spożywczego często realizowane są procesy technologiczne wymagające zapewnienia ściśle określonych warunków. Z punktu widzenia funkcjonowania lamp w wielu tego typu obiektach można wyróżnić takie strefy, jak pomieszczenia o zapotrzebowaniu na oprawy o podwyższonej szczelności, przestrzenne hale produkcyjne wymagające odpowiedniego natężenia światła na wysokości zadań wzrokowych oraz magazyny produktów gotowych. Tam, gdzie procesy wiążą się ze zwiększoną wilgotnością otoczenia, wykorzystuje się oprawy o klasie szczelności IP66, gwarantujące, że woda nie przeniknie do ich wnętrza i nie uszkodzi systemu zasilającego ani układu optycznego.

    Parametrem kluczowym w wysokich pomieszczeniach jest natomiast optymalna wartość strumienia świetlnego i duża wydajność źródeł światła. Ze względu na potencjał oszczędności związanych z wykorzystaniem efektywnych rozwiązań w dużych obiektach, trwa nieustanny wyścig producentów oświetlenia w zakresie dostarczania lamp dających światło o coraz lepszej jakości, przy niższych poborach energetycznych.

    Coraz popularniejszą metodą zwiększania efektywności oświetlenia w zakładach przemysłowych jest wykorzystywanie czujników i sensorów: natężenia światła dziennego, obecności i odległości oraz działających w oparciu o ich wskazania systemów zarządzania pracą lamp. Upowszechniają się one dzięki przystępnym cenom oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, jak sterowanie parametrami światła z poziomu tabletu bądź smartfona.