Outsourcing usług smarowniczych

  Obserwując rynek usług serwisowych od ponad 20 lat, zauważamy nasz wpływ na popularyzację serwisu smarowniczego w trybie outsourcingu. Nieustannie przekonujemy, że zorganizowanie sprawnie działającej gospodarki smarowniczej, aktywnie wspierającej utrzymanie ruchu zakładu, przyczynia się do realnych korzyści ekonomicznych przedsiębiorstwa poprzez zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieplanowanych postojów. Także wprowadzenie odpowiednich systemów informatycznych i właściwe zarządzanie gospodarką magazynową  zwiększa racjonalizację zużycia środków smarnych poprzez ograniczenie bezzasadnych wymian i wydłużenie okresów użytkowania olejów w urządzeniach (monitoring na podstawie stanu oleju, a nie tylko w oparciu o czas eksploatacji).

  Przy sprawnie prowadzonej gospodarce olejowo-smarowniczej możliwe jest wydłużenie okresów międzyremontowych dla maszyn i urządzeń nawet o 50%. Istnieje także związek pomiędzy poprawnym smarowaniem, a efektywnością urządzeń i ryzykiem wystąpienia awarii potwierdzony w podejściu firm ubezpieczających majątek produkcyjny, bowiem, sposób zarządzania aktywami produkcyjnymi ma wpływ na wycenę polis ubezpieczeniowych (np. firmy ubezpieczeniowe oczekują okresowych raportów z diagnostyki olejowej maszyn i urządzeń krytycznych).

  Znany nam jest przypadek, gdy naszemu klientowi  udało się wynegocjować z jednym z dostawców maszyn wydłużenie okresu międzyremontowego z 4 do 6 lat. Niebagatelne oszczędności z tego tytułu udało się osiągnąć dzięki rzetelnej dokumentacji diagnostycznej w postaci raportów z badań laboratoryjnych oraz odpowiedniemu zabezpieczeniu przez naszą firmę usług olejowo-serwisowych.

  Na rynku usług dedykowanych utrzymaniu ruchu w trybie outsourcingu mamy jeszcze wiele do zrobienia. Wśród potencjalnych odbiorców wciąż panuje przekonanie, że najlepszym i jednocześnie najtańszym sposobem na realizację bieżącej obsługi parku maszynowego jest wykonywanie jej w sposób samodzielny. Często sprawy związane z profilaktyką smarowniczą są powierzane niewyspecjalizowanym jednostkom wewnętrznym, które działając w sposób doraźny, nie są w stanie zapewnić maksimum niezawodności parku maszynowego, co często jest przyczyną niespodziewanych przestojów. W wielu przypadkach skutecznie prowadzona gospodarka smarownicza jest kluczowym elementem w zachowaniu ciągłości produkcji całego zakładu, stąd tak istotne jest zapewnienie ciągłości tego procesu.  

  Obserwujemy także zjawisko, jakim jest marginalizowanie usługi serwisu olejowo-smarowniczego do poziomu usług dodanych przy okazji zakupu pewnej partii oleju lub smaru. Tego typu strategie stosują niektórzy producenci środków smarnych, poszerzając swoją ofertę o usługę tzw. serwisu olejowego. Łatwo jednak dostrzec swoisty konflikt pomiędzy dążeniem do maksymalizacji sprzedaży środków smarnych a działaniem zmierzającym do wydłużenia czasu jego eksploatacji poprzez monitorowanie jego stanu w oparciu o analizy olejowe.

  (z raportu: Outsourcing utrzymania ruchu, kwiecień 2012 r.)

  Autor: Wojciech Majka, prezes zarządu, dyrektor zarządzający Ecol